Theo dõi điểm công suất tối đa (MPPT) là một thuật toán được thực hiện trong bộ biến tần điện mặt trời để liên tục điều chỉnh trở kháng mà mảng năng lượng mặt trời nhìn thấy để giữ cho hệ thống quang điện hoạt động ở hoặc gần với điểm công suất cao nhất của bảng PV trong các điều kiện khác nhau , như thay đổi bức xạ mặt trời, nhiệt độ và tải.

Các kỹ sư phát triển biến tần năng lượng mặt trời thực hiện các thuật toán MPPT để tối đa hóa năng lượng do hệ thống PV tạo ra. Các thuật toán kiểm soát điện áp để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động ở “điểm công suất cực đại” (hoặc điện áp đỉnh) trên đường cong điện áp nguồn, như được hiển thị bên dưới.

Đường cong hiệu điện thế có đặc tuyến IV và PV của hệ thống quang điện.
Đường cong hiệu điện thế có đặc tuyến IV và PV của hệ thống quang điện.

Thuật toán MPPT thường được sử dụng trong thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống PV. Các thuật toán tính đến các yếu tố như bức xạ thay đổi (ánh sáng mặt trời) và nhiệt độ để đảm bảo rằng hệ thống PV luôn tạo ra công suất tối đa.

Đường cong hiệu điện thế có đặc tuyến IV và PV của hệ thống quang điện.

Ba thuật toán MPPT phổ biến nhất là:

  1. Sự nhiễu loạn và quan sát (P&O):Thuật toán này xáo trộn điện áp hoạt động để đảm bảo công suất tối đa. Mặc dù có một số biến thể nâng cao và được tối ưu hóa hơn của thuật toán này, thuật toán P&O MPPT cơ bản được hiển thị bên dưới.
Thuật toán P&O cơ bản.
Thuật toán P&O cơ bản.

Thuật toán P&O cơ bản.

  1. Độ dẫn tăng dần:Thuật toán này, được hiển thị bên dưới, so sánh độ dẫn tăng dần với độ dẫn tức thời trong hệ thống PV. Tùy thuộc vào kết quả, nó tăng hoặc giảm điện áp cho đến khi đạt đến điểm công suất tối đa (MPP). Không giống như thuật toán P&O, điện áp không đổi khi đạt đến MPP.
Thuật toán MPPT độ dẫn tăng dần.
Thuật toán MPPT độ dẫn tăng dần.
  1. Điện áp đoạn mạch hở:Thuật toán này dựa trên nguyên tắc rằng điện áp điểm công suất cực đại luôn là một phần không đổi của điện áp mạch hở. Điện áp mạch hở của các tế bào trong dãy quang điện được đo và sử dụng như đầu vào của bộ điều khiển.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328