Điện mặt trời nổi đang được củng cố như một phân khúc tăng trưởng cho nhu cầu năng lượng mặt trời, chủ yếu được thúc đẩy bởi các chính sách hỗ trợ và khuyến khích do các chính phủ trên toàn thế giới mở rộng. Một lý do chính cho sự thúc đẩy này là quỹ đất có hạn ở nhiều thị trường. Mặc dù giá thiết bị cao hơn so với lắp đặt trên mặt đất, các nhà phát triển nhận thấy cơ hội tiết kiệm đất và chi phí vận hành và bảo dưỡng. Sản lượng cũng có thể cao hơn 30% so với nhà máy điện mặt trời trên mặt đất, tùy thuộc vào địa điểm và công nghệ được sử dụng.

Biểu đồ số liệu điện mặt trời nổi
Biểu đồ số liệu điện mặt trời nổi

Nguồn: HIS Markit

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328