Tiêu chuẩn CSA là gì?

Dấu chứng nhận CSA
Dấu chứng nhận CSA

CSA – Canadian Standards Association, là Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada. Tiêu chuẩn CSA là tiêu chuẩn an toàn ở Canada cho các thiết bị điện, thiết bị y tế, máy móc, thiết bị,… Hiệp hội tiêu chuẩn Canada được thành lập vào năm 1919 với tư cách là một tổ chức tiêu chuẩn hóa phi lợi nhuận, phi chính phủ. Trong Nhóm CSA ngày nay, Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada phát triển các tiêu chuẩn và CSA International tiến hành thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm.

CSA cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn bằng cách xuất bản các tiêu chuẩn của mình trong các lĩnh vực điện tử và in ấn. CSA bao gồm đại diện của các nhóm công nghiệp, người tiêu dùng và chính phủ. Trong những năm 1950, CSA đã thành lập các liên minh xuyên quốc gia ở Nhật Bản, Anh và Hà Lan để mở rộng chứng nhận và thử nghiệm. Các phòng thí nghiệm thử nghiệm Vancouver, Montreal và Winnipeg đã được mở rộng ở Toronto.

Mục đích của Tiêu chuẩn CSA

Các tiêu chuẩn CSA quy định sự an toàn của các sản phẩm điện hiện hành tại tất cả 10 tỉnh và hai vùng lãnh thổ của Canada. Luật pháp yêu cầu máy móc và thiết bị điện được kết nối với nguồn điện phải tuân theo các tiêu chuẩn an toàn CSA bất kể chủng loại hay số lượng. Về mặt này, việc đáp ứng các tiêu chuẩn CSA là bắt buộc đối với các sản phẩm điện áp dụng.

Mối quan hệ giữa Tiêu chuẩn CSA và Tiêu chuẩn quốc gia Canada

Mặc dù các tiêu chuẩn CSA là các tiêu chuẩn do các thành viên CSA tự nguyện phát triển, nhiều tiêu chuẩn trong số đó đã được chính thức thông qua là tiêu chuẩn quốc gia của Canada và được chính phủ quốc gia, chính quyền cấp tỉnh và chính quyền địa phương tham chiếu trong các luật và quy định.

Các tiêu chuẩn CSA được chấp nhận làm tiêu chuẩn quốc gia của Canada được xác định bằng mã tiền tố là “CAN”. (Ví dụ: CAN/CSA C22.1)

Tiêu chuẩn CSA và Tiêu chuẩn UL

Tiêu chuẩn CSA dành cho các sản phẩm ở Canada. Tuy nhiên, các sản phẩm tuân theo CSA có chứng chỉ NRTL/C tuân theo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) giữa Underwriters Laboratories Inc (UL) của Hoa Kỳ và CSA, được công nhận là đáp ứng các tiêu chuẩn thử nghiệm tương đương với UL.

Phân loại các tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn CSA được phân loại gần như thành chín nhóm. Trong chín nhóm chính gồm (1) Phong cách sống và môi trường, (2) Kỹ thuật môi trường, (3) Điện và điện tử, (4) Truyền thông và thông tin, (5) Xây dựng, (6) Năng lượng, (7) Vận tải và phân phối, (8) Kỹ thuật vật liệu và (9) Hệ thống quản lý sản xuất và thương mại, hơn 1.500 loại tiêu chuẩn đã được phát triển và xuất bản.

Phân loại chứng chỉ

CSA phân loại các chứng nhận theo loại sản phẩm như hình dưới đây.

Nhãn: Sản phẩm điện gia dụng

Tái kiểm tra: Các sản phẩm điện máy khác với các sản phẩm trên

Chấp nhận thành phần

Sản phẩm của SMC nằm trong diện kiểm tra lại.

Tiêu chuẩn CSA liên quan đến an toàn điện

Các tiêu chuẩn CSA liên quan đến an toàn điện được biểu thị bằng số tiêu chuẩn C22.1 và C22.2, và được gọi chung là Bộ luật Điện Canada Phần I và Phần II, tương ứng. Các tiêu chuẩn này liên quan đến nhau như sau.

  • CAN / CSA C22.1 Mã Điện Canada Phần 1

Tiêu chuẩn an toàn cho lắp đặt điện

Tiêu chuẩn này cấu thành các quy định về hệ thống dây điện trong nhà, bao gồm từ nơi dây dẫn đến nhà của người tiêu dùng đến đầu nối cuối của mỗi tải (ổ cắm hoặc điểm kết nối khác với nguồn điện cho máy móc và thiết bị điện).

  • Sê-ri CAN / CSA C22.2 Mã điện Canada Phần II

Phần II bao gồm một loạt khoảng 300 loại tiêu chuẩn riêng cho máy móc, thiết bị điện và các bộ phận và vật liệu của chúng, được sử dụng khi kết nối với nguồn điện có dây theo quy định trong Phần I.

  • CAN / CSA C22.2 No.0 Yêu cầu chung

Có các quy định chung cho dòng CAN / CSA C22.2 và luôn được sử dụng kết hợp với các tiêu chuẩn riêng.

  • Dòng C22.2 số 0.0

Các phương pháp, cấu trúc, v.v., thử nghiệm chung cho dòng CAN / CSA C22.2 được hợp nhất và áp dụng cùng với các tiêu chuẩn riêng.

  • Dòng CAN / CSA-E

Các van của SMC thuộc C22.2 số 139, Van vận hành bằng điện.

Gắn dấu và mối quan hệ của CSA với UL

Hoa Kỳ và Canada có Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) để có thể thống nhất chứng nhận. UL được Hội đồng Tiêu chuẩn Canada (SCC) công nhận là tổ chức chứng nhận (CO) và tổ chức thử nghiệm (TO), trong khi CSA được Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Hoa Kỳ (OSHA) công nhận là NRTL. để UL kiểm tra, đánh giá và chứng nhận sự tuân thủ các tiêu chuẩn CSA, và CSA để kiểm tra, đánh giá và chứng nhận sự tuân thủ các tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

Các sản phẩm phù hợp CSA được UL kiểm tra và chứng nhận được gọi là sản phẩm được chứng nhận C-UL (dấu C-UL) và các sản phẩm phù hợp UL do CSA kiểm tra và chứng nhận được gọi là sản phẩm được chứng nhận CSA (CSA NRTL mark).

SMC đã có CSA đồng thời xác định sự phù hợp với tiêu chuẩn CSA và tiêu chuẩn UL và được công nhận sự phù hợp.

Để chỉ rõ điều này, nhãn hiệu CSA NRTL / C ở trên được dán trên bảng tên sản phẩm

4.8/5 - (32 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328