GIẢI PHÁP HỘ GIA ĐÌNH

 

Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời Hộ gia đình cần chọn công suất theo nhu cầu, tính toán tỷ lệ phù hợp khi kết hợp điện lưới. Các mức công suất 3 kWp, 5 kWp và 10 kWp được đánh giá phù hợp nếu nhu cầu chỉ để sử dụng, không bán điện hoặc chỉ bán một phần điện cho công ty điện lực

Xem thêm

Thương hiệu được lựa chọn

 

GIẢI PHÁP

THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP

 

Đầu tư vào hệ thống điện năng lượng mặt trời có thể hoàn vốn đầu tư trong vòng 5 năm và làm giảm đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng trong hơn 25 năm, đồng thời giảm gánh nặng thuế từ việc khấu hao tài sản trong 5 đến 10 năm tới.

Xem thêm

150 kWp

Công suất hệ thống

 

216 MWh

Sản lượng điện hàng năm

 

65%

Tiết kiệm

 

tấn

Giảm khí thải CO2

 

Giải pháp lưu trữ năng lượng

 

Giải pháp lưu trữ năng lượng phù hợp với mọi nhu cầu của hộ gia đình, với hệ thống hybrid và điện lưới kết hợp cho hệ thống 1 pha và 3 pha, cho cả hệ thống mới và hệ thống trang bị thêm. Điều này đảm bảo việc sử dụng năng lượng mặt trời tại nhà hiệu quả nhất, tăng khả năng tự tiêu thụ và độc lập lưới điện, giảm hóa đơn tiền điện.

Xem thêm

Giải pháp giới hạn công suất phát

 

Giới hạn công suất phát cho phép sử dụng năng lượng mặt trời để tự tiêu thụ khi tải cao và duy trì giới hạn phát công suât lên lưới khi tải tiêu thụ thấp. Bao gồm khống chế hệ thống không phát điện lên lưới hoặc giới hạn công suất phát theo tỷ lệ phần trăm. Giới hạn công suất phát áp dụng cho hệ thống 1 pha và 3 pha.

Xem thêm

Zero export là giải pháp kiểm soát lượng điện được tạo ra từ Hệ thống điện mặt trời được phát lên lưới điện. Giải pháp này đảm bảo việc sản xuất điện từ các tấm pin mặt trời chỉ cung cấp đủ điện năng cho tải tiêu thụ của khách hàng mà không phát bất kỳ lượng điện năng nào vào lưới điện (giới hạn công suất phát lên lưới điện bằng 0).

Xem thêm

Zero Export là giải pháp hiệu quả nhất để lắp điện mặt trời hòa lưới cho khách hàng khi chưa có chính sách mới về giá mua bán điện (FIT3). Lựa chọn hệ thống điện mặt trời có công suất phù hợp với tải tiêu thụ sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp giảm chi phí tiền điện, góp phần bảo vệ môi trường sống

Xem thêm
5/5 - (16 bình chọn)