IEC 62619: 2017 là gì?

Tiêu chuẩn IEC 62619: 2017
Tiêu chuẩn IEC 62619: 2017

IEC (International Electrotechnical Commission) có nghĩa là Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế. IEC là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc tế cho kỹ thuật điện.

Tiêu chuẩn IEC 62619: 2017 do IEC ban hành vào tháng 2 năm 2017, về Tế bào và pin thứ cấp có chứa chất điện phân kiềm hoặc không chứa axit – Yêu cầu an toàn đối với tế bào và pin lithium thứ cấp, để sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp

Xem thêm:

Thông tin về Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC

Tải tài liệu tiêu chuẩn IEC 62619: 2017

Tìm hiểu về tiêu chuẩn UN38.3 đối với việc vận chuyển an toàn pin Lithium ion

Nội dung của IEC 62619: 2017

IEC 62619: 2017 quy định các yêu cầu và thử nghiệm đối với hoạt động an toàn của các tế bào và pin lithium thứ cấp được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp bao gồm các ứng dụng tĩnh. Khi tồn tại một tiêu chuẩn IEC quy định các điều kiện và yêu cầu thử nghiệm đối với tế bào được sử dụng trong các ứng dụng đặc biệt và mâu thuẫn với tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn trước sẽ được ưu tiên hơn (ví dụ: IEC 62660 về phương tiện giao thông đường bộ).

Các ứng dụng sử dụng tế bào và pin trong phạm vi của IEC 62619: 2017

  • Các ứng dụng tĩnh: Viễn thông, nguồn cung cấp điện liên tục (UPS), hệ thống lưu trữ năng lượng điện, chuyển mạch tiện ích, điện khẩn cấp và các ứng dụng tương tự.
  • Các ứng dụng động cơ: Xe nâng, xe gôn, xe dẫn đường tự động (AGV), đường sắt và hàng hải, không bao gồm các phương tiện giao thông đường bộ.

Vì tài liệu này đề cập đến pin cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau, nên nó bao gồm các yêu cầu đó, những yêu cầu phổ biến và tối thiểu đối với các ứng dụng khác nhau.

An toàn điện chỉ được đưa vào như một phần của phân tích rủi ro của Điều 8. Về các chi tiết để giải quyết vấn đề an toàn điện, các yêu cầu tiêu chuẩn của ứng dụng sử dụng cuối phải được xem xét.

Tài liệu này áp dụng cho tế bào và pin. Nếu pin được chia thành các đơn vị nhỏ hơn, thì đơn vị nhỏ hơn có thể được thử nghiệm như là đại diện của pin. Nhà sản xuất công bố rõ ràng về đơn vị được kiểm tra. Nhà sản xuất có thể thêm các chức năng có trong pin cuối cùng vào thiết bị được thử nghiệm.

Ý nghĩa của IEC 62619: 2017 với hệ thống lưu trữ năng lượng

Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) là khối xây dựng quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Pin ESS có thể được sử dụng để lưu trữ hiệu quả điện từ các nguồn tái tạo như gió và mặt trời. Pin ESS có nhiều loại dung lượng lưu trữ, từ vài kilowatt giờ (tức là lưu trữ cho nhà riêng) đến hệ thống nhiều megawatt được sử dụng bởi các công ty tiện ích. Thử nghiệm pin ESS đảm bảo các giải pháp lưu trữ này an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn thị trường liên quan như IEC 62619, tiêu chuẩn quốc tế được công bố vào năm 2017 và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của thị trường ESS đang phát triển

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328