IRR có khả năng xem ngay dự án nào có dòng tiền tiềm năng cao nhất
IRR có khả năng xem ngay dự án nào có dòng tiền tiềm năng cao nhất

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ, hay IRR, là một số liệu tài chính được sử dụng để phân tích khả năng sinh lời của các khoản đầu tư tiềm năng. Khi phân tích các khoản đầu tư, người ta thường sử dụng IRR kết hợp với giá trị hiện tại ròng, hay còn gọi là NPV.

Công thức IRR sử dụng các tính toán tương tự như tính toán NPV, nhưng hai công thức mang lại kết quả đầu ra khác nhau. Một mặt IRR là tỷ lệ phần trăm đại diện cho tỷ suất sinh lợi, tỷ lệ chiết khấu hoặc lãi suất trong khi NPV là giá trị đô la đại diện cho giá trị hiện tại của dòng tiền vào và ra trong tương lai.

Chỉ số IRR là gì?

IRR là viết tắt của Internal Rate of Return – tỷ suất hoàn vốn nội bộ, là số liệu đại diện cho tỷ lệ chiết khấu ước tính sẽ trả về giá trị hiện tại ròng bằng 0 khi thực hiện phân tích chiết khấu dòng tiền. Nói một cách đơn giản, đó là tỷ suất sinh lợi cần thiết để giá trị hiện tại của chi phí đầu tư bằng với giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai .

Trong phân tích dòng tiền chiết khấu, tỷ lệ chiết khấu là tỷ lệ được sử dụng để tính giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai và thể hiện giá trị thời gian của tiền.

Khi nhìn từ lăng kính giá trị hiện tại ròng (NPV) tỷ lệ chiết khấu thể hiện chi phí vốn để thực hiện một khoản đầu tư hoặc tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng trên một khoản đầu tư. Do đó, IRR là tỷ lệ chiết khấu và đại diện cho tỷ lệ cần thiết để đưa giá trị hiện tại ròng của các dòng tiền trong tương lai về 0.

Điều này có vẻ phản trực giác vì giá trị hiện tại ròng bằng 0 được coi là trung tính. Tuy nhiên, khi NPV, bằng 0, điều đó có nghĩa là khoản đầu tư thu được tỷ suất sinh lợi bằng với lãi suất chiết khấu.

Điều này làm cho việc hiểu IRR dễ dàng hơn nhiều vì một khoản đầu tư sử dụng tỷ lệ chiết khấu 10% mà trả về NPV bằng 0 cho thấy khoản đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận 10%.  

Thuật ngữ tỷ lệ hoàn vốn nội bộ IRR đề cập đến việc tính toán loại trừ các yếu tố bên ngoài. Trong nhiều tính toán tài chính, tỷ lệ phi rủi ro, lạm phát, thuế suất và các yếu tố đầu vào khác là bắt buộc. Tính toán IRR loại trừ những yếu tố này và chỉ tập trung vào dòng tiền nội bộ và giá trị “đầu cuối”. 

Tính toán IRR có thể được thực hiện theo hướng ngược để xác định lợi nhuận thực tế của một khoản đầu tư và hướng tới ước tính lợi nhuận trong tương lai.

Lợi ích lớn nhất của việc sử dụng IRR là nó có thể mang lại cho chủ sở hữu của bất kỳ doanh nghiệp nào – từ một doanh nghiệp nhỏ đến một tập đoàn lớn – khả năng xem ngay dự án nào có dòng tiền tiềm năng cao nhất.

IRR được tính như thế nào?

Phương pháp toán học để tính IRR như sau: 

Trong công thức trên:

  • Co: Tổng chi phí đầu tư ban đầu (năm 0)
  • Ct: Dòng tiền thuần tại thời điểm t (thường tính theo năm)
  • IRR: Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ
  • t: Thời gian thực hiện dự án
  • NPV: Giá trị hiện tại ròng

Tính IRR yêu cầu đặt NPV bằng 0 và sau đó giải quyết tỷ lệ chiết khấu cần thiết để buộc nó về 0. Do đó, công thức thủ công để tính IRR là lặp đi lặp lại và phải được thực hiện thông qua thử-và-sai, rất khó thực hiện trên giấy.

Trong Excel, IRR yêu cầu một loạt các dòng tiền, với dòng ra là số âm và dòng vào là số dương với các ngày tương ứng. Đầu tư ban đầu trong tính toán luôn phải âm.

Trong một số trường hợp nhất định, các dự án có cả dòng tiền dương và âm trong cùng một khoảng thời gian. Trong những trường hợp này, dòng tiền ròng có thể được sử dụng trong tính toán và đôi khi được gọi là “IRR ròng”. 

Tại sao IRR lại quan trọng?

Tính toán IRR rất quan trọng và hữu ích vì một số lý do sau:

Đầu tiên, tính toán coi thời gian là một thành phần và do đó rất hữu ích cho việc phân tích dòng tiền trong tương lai.

Thứ hai, tính toán đồng nhất và do đó tốt trong việc phân tích và xếp hạng các khoản đầu tư và / hoặc dự án khác nhau như nhau.

Cuối cùng, vì IRR là tỷ lệ chiết khấu mang lại NPV bằng không, nên nó là một chỉ báo đáng tin cậy về lợi tức đầu tư tiềm năng.

Thông thường, IRR được phân tích kết hợp với NPV để xác định khoản đầu tư hoặc sử dụng vốn tốt nhất trên một loạt các cơ hội đầu tư. Nếu chỉ dựa vào IRR, thì cơ hội có IRR cao nhất thường sẽ được chọn. 

Các doanh nghiệp sử dụng IRR để phân tích liệu một khoản đầu tư hoặc dự án có sinh lợi hoặc sẽ sinh lợi vượt quá chi phí hay không.

Ngoài ra, IRR có khả năng phân tích nhiều loại hình đầu tư vì nó không phụ thuộc vào ngành hoặc bất kỳ yếu tố bên ngoài nào khác, do đó cân bằng từng cơ hội đầu tư và thể hiện lợi nhuận kỳ vọng của từng dự án tiềm năng. 

Một hạn chế của IRR là công thức này không thể xác định các dự án hoặc cơ hội đầu tư với khoản thanh toán tích lũy lớn hơn theo thời gian.

Ví dụ: một dự án có dòng tiền nhỏ hơn và khoản thanh toán tích lũy trong một khoảng thời gian ngắn hơn có thể có IRR cao hơn một dự án có dòng tiền tích lũy lớn hơn đáng kể.

Vì lý do này, IRR thường được sử dụng cùng với các số liệu khác để phân tích các khoản đầu tư. 

Tính IRR trong Excel

Có hai cách để tính IRR trong excel, một là với hàm “IRR” và cách khác là hàm “xIRR”.

Sự khác biệt cơ bản giữa hai công thức là hàm IRR giả định khoảng thời gian bằng nhau cho tất cả các dòng tiền trong một chuỗi dữ liệu. Sử dụng chức năng IRR là thích hợp nếu dòng tiền diễn ra hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. 

Hàm xIRR thích hợp khi các dòng tiền có ngày không thường xuyên hoặc nếu bạn biết chính xác ngày của các dòng tiền trong tương lai. Thông thường, xIRR được coi là chính xác hơn IRR.

IRR trong phân tích tài chính dự án điện năng lượng mặt trời

Trong khi NPV có thể hiển thị giá trị hiện tại ròng của dự án bằng đô la, IRR cho biết tỷ lệ hoàn vốn từ dòng tiền NPV nhận được từ một khoản đầu tư năng lượng mặt trời. Vì vậy, nếu IRR của bạn là 12%, điều đó có nghĩa là khoản đầu tư vào điện năng lượng mặt trời của bạn dự kiến ​​sẽ tạo ra lợi nhuận hàng năm 12% trong suốt thời gian hoạt động của nó.

IRR hữu ích để so sánh lợi nhuận của hai hoặc nhiều cơ hội đầu tư. Với dữ liệu chính xác của từng khoản đầu tư, một doanh nghiệp có thể so sánh IRR của việc đầu tư vào năng lượng mặt trời với IRR của một số khoản đầu tư vốn khác và chọn một khoản đầu tư có lợi tức cao nhất.

Việc tính toán IRR cho các dự án điện năng lượng mặt trời thương mại và công nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả cách bạn tài trợ. Đối với một khoản vay, dữ liệu sẽ bao gồm chi phí ròng của hệ thống sau các khoản chiết khấu trả trước và ưu đãi thuế, số nợ, lãi suất trên khoản nợ, thời hạn nợ, dòng tiền dự kiến ​​hàng năm từ tiết kiệm tiện ích và mọi ưu đãi dựa trên hiệu suất trước thuế, cũng như chi phí O&M.

Công ty TNHH Năng lượng Quang Điện chuyên lắp điện năng lượng mặt trời, Chúng tôi cung cấp tới khách hàng các hệ thống điện mặt trời đạt tiêu chuẩn tốt nhất, cho hiệu suất cao, vận hành bền bỉ, an toàn và đảm bảo thẩm mỹ với giá thành hợp lý.

Công ty TNHH Năng lượng Quang Điện

Địa chỉ: Phòng 746 CT10A – Khu đô thị Đại Thanh – Thanh Trì – Hà Nội

Liên hệ: 0973.356.328

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328