Đại đa số các thành viên Nghị viện châu Âu ủng hộ mục tiêu của Ủy ban châu Âu về 45% hỗn hợp năng lượng của châu Âu từ năng lượng tái tạo vào năm 2030. Tất cả các quốc gia thành viên dự kiến ​​sẽ phát triển nhiều dự án năng lượng tái tạo xuyên biên giới.

Phiên họp toàn thể EP - Phiên bỏ phiếu. Hình ảnh: Nghị viện Châu Âu
Phiên họp toàn thể EP – Phiên bỏ phiếu. Hình ảnh: Nghị viện Châu Âu

Đảng Bảo thủ, Dân chủ Xã hội và Tự do đã bỏ phiếu nhất trí cho mục tiêu 45%, cũng như hầu hết những người thuộc Đảng Xanh.

Là một phần của việc sửa đổi Chỉ thị Năng lượng tái tạo (RED), Nghị viện Châu Âu đã đồng ý tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo của EU trong tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng lên 45% vào năm 2030.

Theo luật hiện hành, EU có nghĩa vụ phải đáp ứng ít nhất 32% nhu cầu năng lượng vào năm 2030 từ các nguồn tái tạo. Với việc đưa ra mục tiêu 45%, các thành viên Nghị viện EU sẽ vượt qua con số 40% mà các nước thành viên đã quyết định vào tháng Sáu. Bước tiếp theo là đàm phán các mục tiêu năng lượng tái tạo với các quốc gia thành viên.

Cuộc bỏ phiếu rất rõ ràng, với 418 phiếu thuận, 109 phiếu chống và 111 phiếu trắng. Các nhóm bảo thủ của Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), Đảng Dân chủ Xã hội (S&D), Đảng Baath tự do và hầu hết các nghị sĩ của Đảng Xanh đã bỏ phiếu cho mục tiêu mới. Greens và bên trái trước đây đã cố gắng không thành công để đảm bảo phần lớn mục tiêu 55 đến 56%.

Quyết định của quốc hội cũng xác định các mục tiêu phụ cho các lĩnh vực như giao thông, cao ốc, sưởi ấm và làm mát khu vực. Ví dụ, trong lĩnh vực giao thông vận tải, việc triển khai năng lượng tái tạo sẽ giúp giảm 16% lượng phát thải khí nhà kính thông qua việc sử dụng tỷ lệ nhiên liệu sinh học tiên tiến cao hơn và hạn ngạch cao hơn đối với nhiên liệu tái tạo không có nguồn gốc sinh học như hydro. Ngành công nghiệp nên tăng việc sử dụng năng lượng tái tạo lên 1,9 điểm phần trăm mỗi năm và mạng lưới sưởi ấm của quận thêm 2,3 điểm phần trăm.

Ngoài ra, mỗi quốc gia thành viên phải phát triển hai dự án xuyên biên giới để mở rộng tỷ trọng năng lượng tái tạo. Các quốc gia thành viên tiêu thụ hơn 100 TWh điện mỗi năm phải phát triển dự án thứ ba vào năm 2030.

Markus Pieper, Thành viên EPP và Báo cáo viên của Đức về Chỉ thị Năng lượng tái tạo, cho biết: “Chỉ có sự phát triển của năng lượng tái tạo mới có nghĩa là độc lập thực sự. Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc nâng mục tiêu năm 2030 lên 45%. Chúng tôi nhắc lại sự cần thiết phải tăng cường hợp tác xuyên biên giới để mở rộng năng lượng tái tạo. triển khai năng lượng tái tạo và kêu gọi một chiến lược nhập khẩu hydro đa dạng. “

Tác giả: RALPH DIERMANN. Nguồn: www.pv-magazine.com

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328