Sau mỗi công trình, hạng mục công trình hoàn thành, việc quyết toán công trình sẽ được thực hiện để thanh toán toàn bộ hợp đồng công trình, tránh tình trạng tranh chấp pháp lý về sau.

Một trong những bước cuối cùng khi hoàn thành công việc là quyết toán công trình
Một trong những bước cuối cùng khi hoàn thành công việc là quyết toán công trình

Quyết toán công trình xây dựng là gì?

Quyết toán được hiểu là quá trình kiểm tra, thống kê, tập hợp lại tất cả những dữ liệu về khối lượng, giá trị, tính đúng đắn, hợp lệ của toàn bộ công việc đã làm tại một đơn vị cơ quan đối với một đơn vị, cá nhân khác.

Quyết toán công trình có thể được hiểu đó là “quyết toán hợp đồng”. Chính vì vậy Quyết toán công trình là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Nội dung hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì?

Nội dung của hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng, bao gồm các tài liệu sau:

 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.
 • Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký, giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu.
 • Hồ sơhoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng.
 • Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Quy trình lập hồ sơ quyết toán công trình xây dựng

Quy trình lập hồ sơ quyết toán công trình cũng gần giống như lập dự toán.
Bước 1: Theo bản vẽ hoàn công, tính toán khối lượng thực tế xây dựng của các loại công việc, lấy đó làm căn cứ và dựa vào đơn giá của từng địa phương để tính chi phí vật tư, nhân công, máy móc để tính ra chi phí trực tiếp
Bước 2: Dựa theo các thông báo, hướng dẫn về lập dự toán và các quy định về các hệ số điều chỉnh (nếu có) cùng với các tỷ lệ chi phí tại thời điểm làm quyết toán (nếu có) thay đổi giữa giá cả vật liệu, thay đổi các hệ số hay các tỷ lệ quy định, hai bên chủ đầu tư và các tổ chức xây lắp nhận thầu phải thống nhất về thời điểm áp dụng đơn giá, hệ số và tỷ lệ quy định, cần tổng hợp theo các vấn đề cơ bản sau:

 • Xác định tổng số vốn thực tế đã đầu tư cho công trình bao gồm chi phí cho việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư.
 • Xác định các khoản thiệt hại ko tính vào giá thành công trình (thiệt hại do thiên tai, dịch họa…)
 • Xác định tổng vốn đầu tư thực tế tính vào công trình:
  Tổng số vốn đầu tư tính vào công trình = tổng số vốn đầu tư thực tế đầu tư xây dựng công trình – các chi phí thiệt hại được nhà nước cho phép không tính vào giá thành công trình.
 • Xác định giá trị tài sản cố định và phân loại TSCĐ
 • Xác định đầy đủ giá trị tài sản cố định, TS lưu động của công trình đã chuyển giao cho đơn vị khác sử dụng để hạch toán tăng giảm vốn đầu tư.

Hồ sơ quyết toán dự án điện mặt trời cần những gì?

Đối với chủ đầu tư

Quyết toán dự án lắp điện mặt trời đối với chủ đầu tư sẽ có một số mục đáng chú ý như sau:

 • Bản vẽ, dự toán công trình.
 • Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn phần thiết kế.
 • Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn phần thẩm tra hồ sơ thiết kế đối với những công trình cần phải thẩm tra lại hồ sơ thiết kế.
 • Biên bản nghiệm thu từng phần, từng hạng mục, nhật ký công trình giữa các bên: Chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị giám sát.
 • Biên bản ghi nhận khối lượng phát sinh, giảm sinh nếu có.
 • Bản vẽ hoàn công, quyết toán công trình.
 • Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn.

Đối với đơn vị thi công

Đối với việc quyết toán công trình dành cho đơn vị thi công sẽ bao gồm các hạng mục như:

 • Bản vẽ công trình.
 • Biên bản nghiệm thu từng phần, từng hạng mục, nhật ký công trình giữa các bên : chủ đầu tư, đơn vị thi công và đơn vị giám sát.
 • Biên bản ghi nhận khối lượng phát sinh, giảm sinh nếu có.
 • Bản vẽ hoàn công, quyết toán công trình (dựa trên khối lượng thi công, định mức xây dựng).
 • Chứng từ hóa đơn vật tư, chi phí nhân công, bảng phân bổ chi phí.
 • Bảng tính giá thành công trình: Vật tư, chi phí, nhân công.
 • Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn.

Như vậy, tùy theo quy mô, tính chất của từng công trình mà hồ sơ, quy trình quyết toán được chuẩn bị và thực hiện làm sao để phù hợp nhất với quy định hiện hành.

Công ty TNHH Năng lượng Quang Điện chuyên lắp điện năng lượng mặt trời, Chúng tôi cung cấp tới khách hàng các hệ thống điện mặt trời đạt tiêu chuẩn tốt nhất, cho hiệu suất cao, vận hành bền bỉ, an toàn và đảm bảo thẩm mỹ với giá thành hợp lý.

Công ty TNHH Năng lượng Quang Điện

Địa chỉ: Phòng 746 CT10A – Khu đô thị Đại Thanh – Thanh Trì – Hà Nội

Liên hệ: 0973.356.328

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 • Liên Hệ 0973.356.328