TCVN 7447-7-712:2019 (tương đương tiêu chuẩn IEC 60364-7-712:2017)  Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời (pv)

Số hiệu: TCVN 7447-7-712:2019

Năm ban hành: 2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn tương đương: IEC 60364-7-712:2017 ,IDT

Thay thế cho: TCVN 7447-7-712:2015

Cơ quan biên soạn: TCVN/TC/E 1 – Máy điện và khí cụ điện

Quyết định công bố: 4158/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ ngày 31-12-2019.

TCVN 7447-7-712:2019 (tương đương IEC 60364-7-712:2017)  Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời (pv)
TCVN 7447-7-712:2019 (tương đương IEC 60364-7-712:2017) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời (pv)

Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt điện của hệ thống quang điện được thiết kế để cấp nguồn cho tất cả hoặc một phần của một hệ thống lắp đặt.
Thiết bị của hệ thống lắp đặt quang điện (dưới đây gọi là hệ thống lắp đặt PV) cũng như tất cả các hạng mục khác của thiết bị, cho đến nay chỉ được đề cập khi liên quan đến việc lựa chọn và ứng dụng trong hệ thống được đề cập đến.
Một hệ thống lắp đặt PV bắt đầu từ môđun PV hoặc một tập hợp các môđun PV nối nối tiếp bằng cáp của chúng, được cung cấp bởi nhà chế tạo môđun PV đến hệ thống lắp đặt của người sử dụng hoặc điểm cung cấp của nhà cung cấp điện (điểm ghép nối chung).
Yêu cầu của tiêu chuẩn này áp dụng cho
– hệ thống lắp đặt PV không nối với hệ thống phân phối điện chung,
– hệ thống lắp đặt PV song song với hệ thống phân phối điện chung,
– hệ thống lắp đặt PV thay thế cho hệ thống phân phối điện chung,
– các phối hợp thích hợp của các hệ thống trên.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến các yêu cầu về hệ thống lắp đặt đặc biệt đối với pin/acquy hoặc phương pháp tích trữ năng lượng khác.
CHÚ THÍCH 1: Yêu cầu bổ sung đối với hệ thống lắp đặt PV có khả năng tích trữ năng lượng bằng pin/acquy ở phía một chiều đang được xem xét.
CHÚ THÍCH 2: Tiêu chuẩn này không đề cập đến các yêu cầu bảo vệ của dàn PV có sử dụng pin/acquy trong hệ thống lắp đặt PV.
Đối với hệ thống sử dụng bộ chuyển đổi DC-DC, có thể áp dụng các yêu cầu bổ sung liên quan đến thông số đặc trưng về điện áp và dòng điện, cơ cấu đóng cắt và cơ cấu bảo vệ. Các yêu cầu này đang được xem xét.
Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm đưa ra các yêu cầu an toàn về thiết kế nảy sinh từ các đặc tính cụ thể của hệ thống lắp đặt PV. Các hệ thống điện một chiều và dàn PV nói riêng, gây ra một số mối nguy bên cạnh các mối nguy nảy sinh từ hệ thống lắp đặt điện xoay chiều thông thường, kể cả khả năng tạo ra và duy trì hồ quang điện với dòng điện không lớn hơn dòng điện làm việc bình thường.
Trong hệ thống lắp đặt PV nối lưới, yêu cầu an toàn của tiêu chuẩn này phụ thuộc nhiều vào thiết bị chuyển đổi điện (PCE) kết hợp với dàn PV phù hợp với các yêu cầu của TCVN 12231-1 (IEC 62109-1) và TCVN 12231-2 (IEC 62109-2).

Tải tài liệu: TCVN 7447-7-712:2019 (tương đương IEC 60364-7-712:2017)  Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-712: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời (pv)

 
 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328