PPA năng lượng mặt trời
PPA năng lượng mặt trời

Thỏa thuận mua bán điện (PPA) đảm bảo giá điện ổn định và hỗ trợ năng lượng tái tạo mới. PPA đảm bảo các doanh nghiệp tận dụng tối đa các hợp đồng này và hướng dẫn các công ty từng bước, từ việc chọn dự án phù hợp đến đàm phán các điều khoản nhằm đạt được các mục tiêu tài chính và năng lượng sạch. 

PPA là gì?

Thỏa thuận mua bán điện (PPA) là hợp đồng trong đó nhà sản xuất điện đồng ý cung cấp cho người tiêu dùng một lượng năng lượng nhất định – thường là thông qua lưới điện với mức giá ổn định.  

Thường được ký kết trong thời gian nhiều năm, PPA đảm bảo cho người tiêu dùng – được biết đến như người mua hàng – phòng ngừa rủi ro trước các thị trường năng lượng biến động. Đồng thời, chúng mang lại cho các nhà phát triển một nguồn thu nhập ổn định, lâu dài giúp các dự án năng lượng tái tạo mới, chẳng hạn như công viên năng lượng mặt trời hoặc gió, trở nên khả thi.   

Người mua có thể cam kết mua toàn bộ hoặc một phần khối lượng do dự án đã chọn sản xuất. Việc cung cấp năng lượng tái tạo được ghi lại bằng Chứng chỉ thuộc tính năng lượng (EAC) cho phép người tiêu dùng báo cáo lượng phát thải Phạm vi 2 đã giảm.  

Các loại PPA

Có rất nhiều mô hình PPA. Một số tập trung vào việc cung cấp năng lượng thực tế hoặc phòng ngừa rủi ro về giá, trong khi những người khác nhấn mạnh vào vị trí và năng lực năng lượng sạch bổ sung.   

Dựa vào vị trí:  

Off-site: Năng lượng tái tạo được sản xuất cách xa nơi tiêu thụ. Điện được cung cấp qua lưới điện công cộng và EAC được sử dụng làm tài liệu. 

On-site: Năng lượng sạch được sản xuất gần hoặc nơi nó được tiêu thụ. Các thỏa thuận này bỏ qua lưới điện công cộng, cung cấp điện từ nguồn đến nơi tiêu thụ thông qua đường dây riêng. Tiêu thụ năng lượng sạch không được ghi lại bằng EAC.  

Căn cứ vào việc cung cấp năng lượng: 

Vật lý: Điện vật lý được cung cấp cho người mua, cùng với EAC đi kèm với nguồn điện cơ bản. Người tiêu dùng có thể hủy chứng chỉ hoặc bán lại chúng. Bên mua chịu chi phí cân bằng lưới điện.

Tài chính: Điện vật lý không được giao cho người mua, người này chỉ nhận được EAC với khối lượng đã thỏa thuận ở mức giá đã thỏa thuận. Người tiêu dùng mua điện từ nhà cung cấp bên thứ ba, nhà sản xuất sẽ giải quyết phần chênh lệch giữa giá năng lượng đã thỏa thuận và giá trị thị trường.  Bên bán chịu trách nhiệm chi phí cân bằng lưới điện.

Tại sao bạn nên xem xét PPA?

PPA đảm bảo dòng tiền cho các dự án năng lượng tái tạo. Đối với người mua, điều này dẫn đến nguồn cung cấp năng lượng thấp hơn giá thị trường. Đổi lại, PPA giảm chi phí tài chính cho các nhà xây dựng dự án và mang lại cơ hội kinh doanh được cải thiện.  

Giảm chi phí

Người tiêu dùng nhận được năng lượng ở mức giá thấp, ổn định đồng thời giảm chi phí nợ cho các nhà xây dựng dự án.  

Quản lý rủi ro
Thu nhập ổn định giúp giảm thiểu rủi ro và thu hút các nguồn tài chính khác cho năng lực tái tạo mới. Người mua được hưởng giá điện cố định trong suốt thời gian của hợp đồng.

Giảm lượng khí thải carbon
Người tiêu dùng thay thế năng lượng hóa thạch bằng năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính. 
Bổ sung
Nguồn tài chính an toàn giúp các dự án tái tạo trở nên khả thi, đóng góp trực tiếp vào năng lực mới mà lẽ ra sẽ không tồn tại. 

Là nhà thầu EPC giàu kinh nghiệm, Công ty TNHH Năng lượng Quang Điện đã cung cấp giải pháp và lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng cho nhiều doanh nghiệp. Chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng trong suốt chuỗi giá trị và cung cấp các dịch vụ trọn gói về Hợp đồng Mua bán Điện Mặt trời (PPA), Hợp đồng Tiết kiệm Điện năng, cấp chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC và dịch vụ về Hệ thống Lưu trữ Năng lượng BESS.

Liên hệ: Công ty TNHH Năng Lượng Quang Điện

Điện thoại: 0973.356.328

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328