Các nhà nghiên cứu người Đức đã tạo ra một thuật toán để dự đoán và xác định tổn thất năng suất của chuỗi hoặc chuỗi hoạt động kém hiệu quả mà không cần thêm dữ liệu thời tiết. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra các mô-đun, chuỗi, mảng, bộ biến tần và máy biến áp.

Hệ thống quang điện. Hình ảnh: Kuldeep Singh, Flickr
Hệ thống quang điện. Hình ảnh: Kuldeep Singh, Flickr

Các nhà nghiên cứu từ Forschungszentrum Jülich GmbH ở Đức đã phát triển một thuật toán tự tham chiếu để phát hiện và định lượng hiệu suất kém trong việc lắp đặt quang điện. Các nhà khoa học đã mô tả thuật toán mới như một giải pháp thay thế cho phân tích tỷ lệ hiệu suất tiêu chuẩn (PR), mô tả mối quan hệ giữa đầu ra năng lượng thực tế và lý thuyết của nhà máy quang điện. Họ nói rằng nó sử dụng chuỗi của hệ thống quang điện với công suất tối đa làm tham chiếu.

Các nhà khoa học giải thích: “Đầu ra của các chuỗi khác được đặt liên quan đến giá trị tương ứng của chuỗi tham chiếu, dẫn đến một đại lượng mà chúng tôi gọi là tỷ lệ tự tham chiếu (SR)”. “Chúng tôi so sánh tỷ lệ này với tỷ lệ hiệu suất đã thiết lập, tỷ lệ này yêu cầu dữ liệu bức xạ mặt trời để tính toán.”

Nhóm đã thử nghiệm phương pháp mới trên một nhà máy điện PV 9 MW ở Đức. Cơ sở đã hoạt động từ năm 2011, có các bộ biến tần ba pha được triển khai trên 1.719 chuỗi.

Các nhà khoa học cho biết: “Ba chuỗi của một biến tần được lắp đặt trên một giá đỡ, nằm thành ba hàng.

Họ đã chứng thực thử nghiệm của mình bằng hình ảnh hồng ngoại và phân tích điện áp, đồng thời nhận thấy rằng thuật toán mới có thể dự đoán và xác định tổn thất năng suất dây hoặc dây hoạt động kém mà không cần dữ liệu thời tiết bổ sung. Họ tuyên bố phương pháp tự tham chiếu của họ có thể xác định sự khác biệt cục bộ do cách bố trí nhà máy và sự lão hóa của các bộ phận. Nó cũng có thể được sử dụng để kiểm tra các mô-đun năng lượng mặt trời, chuỗi, mảng, bộ biến tần và máy biến áp.

Các nhà khoa học cho biết: “Có thể ước tính những tổn thất ngoài sự xuống cấp dự kiến ​​và làm cơ sở cho các quyết định về O&M. “Chúng tôi mong đợi những lợi ích hơn nữa bằng cách áp dụng phương pháp tự tham chiếu cho các nghiên cứu về sự xuống cấp của chuỗi thời gian và phân tích nguyên nhân gốc rễ bằng máy học và sự kết hợp với các nguồn dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như dữ liệu hình ảnh.”

Các học giả đã mô tả cách tiếp cận mới trong “Đánh giá hiệu suất của chuỗi bằng phương pháp tự tham chiếu so với tỷ lệ hiệu suất,” được xuất bản gần đây trên tạp chí Progress in Photovoltaics.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328