Trong bối cảnh chi phí năng lượng gia đình và điện gia tăng trên toàn quốc, Tín dụng thuế đầu tư năng lượng mặt trời (ITC) là một trong những cơ chế chính sách liên bang quan trọng nhất để hỗ trợ sự phát triển của năng lượng mặt trời ở Hoa Kỳ, nó khiến việc lắp đặt các tấm pin mặt trờipin lưu trữ trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn hơn đối với nhiều chủ nhà so với cách đây vài năm. 

Việc lắp đặt các tấm pin mặt trời giúp bạn có được khoản tín dụng thuế liên bang. Tín dụng thuế là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn giảm thu nhập chịu thuế và ảnh hưởng trực tiếp đến hóa đơn thuế hàng năm của bạn.
Việc lắp đặt các tấm pin mặt trời giúp bạn có được khoản tín dụng thuế liên bang. Tín dụng thuế là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn giảm thu nhập chịu thuế và ảnh hưởng trực tiếp đến hóa đơn thuế hàng năm của bạn.

Tín dụng thuế đầu tư (ITC), còn được gọi là tín dụng thuế năng lượng mặt trời liên bang, cho phép bạn khấu trừ 30% chi phí lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời từ thuế liên bang của bạn. Tín dụng thuế 30 phần trăm sẽ có sẵn cho đến năm 2033, tại thời điểm đó, nó sẽ giảm xuống còn 26 phần trăm. ITC áp dụng cho cả hệ thống dân cư và thương mại và không có giới hạn về giá trị của nó. 

Những điểm chính của tín dụng thuế đầu tư (ITC): 

 • Vào năm 2022, ITC cho phép cả chủ nhà và doanh nghiệp yêu cầu 30% chi phí hệ thống năng lượng mặt trời của họ từ tiền thuế của bạn.
 • Tín dụng thuế 30 phần trăm sẽ kéo dài trong 10 năm cho đến năm 2033, tại thời điểm đó, nó sẽ giảm xuống còn 26 phần trăm.
 • Tín dụng sẽ tiếp tục miễn là ITC có hiệu lực, vì vậy bạn không phải có đủ nghĩa vụ thuế để sử dụng hết số tiền đó trong một năm.
 • Bạn phải sở hữu hệ thống năng lượng mặt trời của mình để tận dụng lợi thế của ITC – nếu bạn đã ký hợp đồng thuê năng lượng mặt trời hoặc PPA, bạn sẽ không nhận được lợi ích này.

Tín dụng thuế đầu tư năng lượng mặt trời liên bang là gì?

ITC ban đầu được thành lập theo Đạo luật Chính sách Năng lượng năm 2005 và sẽ hết hạn vào cuối năm 2007. Nhờ sự phổ biến của ITC và thành công của nó trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Hoa Kỳ sang nền kinh tế năng lượng tái tạo, Quốc hội đã trì hoãn ngày hết hạn nhiều lần, kể cả lần gần đây nhất là vào tháng 8 năm 2022 như một phần của Đạo luật giảm lạm phát , gia hạn ITC ở mức 30 phần trăm trong 10 năm nữa . Giờ đây, tín dụng thuế đầu tư năng lượng mặt trời có sẵn cho các chủ sở hữu nhà ở một số hình thức cho đến năm 2034. Đây là mốc thời gian của ITC:

 • 2016 – 2019: tín dụng thuế năng lượng vẫn ở mức 30 phần trăm chi phí của hệ thống.
 • 2020 – 2021: chủ sở hữu năng lượng mặt trời thương mại và dân dụng mới có thể khấu trừ 26 phần trăm chi phí của hệ thống từ thuế thu nhập liên bang của họ.
 • 2022 – 2032: chủ sở hữu năng lượng mặt trời dân cư mới có thể khấu trừ 30 phần trăm chi phí của hệ thống từ thuế của họ. Các hệ thống năng lượng mặt trời thương mại cũng sẽ đủ điều kiện nhận 30% cho đến năm 2025, tại thời điểm đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ xác định xem ITC có tiếp tục áp dụng cho các hệ thống thương mại hay không.
 • 2033: chủ sở hữu năng lượng mặt trời dân cư mới có thể khấu trừ 26 phần trăm chi phí lắp đặt hệ thống từ thuế của họ.
 • 2034: chủ sở hữu năng lượng mặt trời dân cư mới có thể khấu trừ 22 phần trăm chi phí lắp đặt hệ thống từ thuế của họ.
 • 2035: không có tín dụng liên bang cho các hệ thống năng lượng mặt trời dân cư bắt đầu từ năm nay.

Tín dụng thuế năng lượng mặt trời hoạt động như thế nào

Miễn là bạn sở hữu hệ thống năng lượng mặt trời của mình, bạn đủ điều kiện nhận tín dụng thuế đầu tư năng lượng mặt trời. Ngay cả khi bạn không có đủ nghĩa vụ thuế để yêu cầu toàn bộ khoản tín dụng trong một năm, bạn có thể “chuyển hạn” số tiền tín dụng còn lại sang các năm trong tương lai miễn là khoản tín dụng thuế còn hiệu lực (vì vậy, đến năm 2034 đối với năng lượng dân dụng hệ thống như ngày nay). Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu bạn ký hợp đồng thuê hoặc mua điện (PPA) với một công ty lắp đặt năng lượng mặt trời, bạn không phải là chủ sở hữu của hệ thống và do đó không thể yêu cầu tín dụng thuế. Cuối cùng, điều quan trọng cần lưu ý là không có giới hạn thu nhập đối với chương trình ITC, vì vậy người nộp thuế trong tất cả các nhóm thu nhập có thể đủ điều kiện.

Danh sách kiểm tra tính đủ điều kiện tín dụng thuế năng lượng mặt trời cho năm 2022

Nếu bạn không chắc chắn ITC áp dụng cho bạn và nhà của bạn, đây là danh sách kiểm tra các tiêu chí cần ghi nhớ: 

 • Hệ thống quang điện mặt trời (PV) của bạn đã được lắp đặt từ ngày 1 tháng 1 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2034. 
 • Hệ thống PV năng lượng mặt trời của bạn đã được lắp đặt tại nơi cư trú chính hoặc nơi cư trú thứ cấp của bạn tại Hoa Kỳ. 
 • Đối với một dự án năng lượng mặt trời cộng đồng bên ngoài, điện năng tạo ra được tính vào và không vượt quá mức tiêu thụ điện của nhà bạn. IRS cho phép người nộp thuế yêu cầu khoản tín dụng thuế theo mục 25Dđể mua một phần của dự án năng lượng mặt trời cộng đồng. 
 • Bạn sở hữu hệ thống điện mặt trời, nghĩa là bạn đã mua nó hoàn toàn hoặc tài trợ cho nó bằng một khoản vay. Bạn đã khôngký hợp đồng thuê hoặc PPA. 
 • Hệ thống năng lượng mặt trời của bạn là hệ thống mới hoặc được sử dụng lần đầu tiên – khoản tín dụng chỉ có thể được yêu cầu đối với việc lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời ban đầu. Chẳng hạn, nếu bạn mua một ngôi nhà đã lắp đặt sẵn hệ thống pin mặt trời, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận khoản tín dụng.

Tín dụng thuế bao gồm những gì? 

Những chủ sở hữu nhà tận dụng 30 phần trăm ITC từ chính phủ liên bang có thể lên kế hoạch để xem các chi phí sau được bảo hiểm: 

 • Tấm pin năng lượng mặt trời
 • Các tế bào quang điện được sử dụng để cấp nguồn cho quạt gác mái (nhưng không phải chính quạt).
 • Lao động của nhà thầu để chuẩn bị tại chỗ, lắp ráp hoặc lắp đặt ban đầu.
 • Phí cấp phép, chi phí kiểm tra và phí nhà phát triển.
 • Tất cả các thiết bị cần thiết để vận hành hệ thống năng lượng mặt trời, bao gồm hệ thống dây điện, bộ biến tần và thiết bị lắp đặt.
 • Pin lưu trữ. (Bạn có thể yêu cầu tín dụng thuế cho những thứ này ngay cả khi bạn mua và lắp đặt chúng một năm trở lên sau khi bạn lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.)
 • Thuế bán hàng đối với các chi phí đủ điều kiện.

Tôi có thể yêu cầu tín dụng thuế năng lượng mặt trời khi nào và trong bao lâu?

Nếu bạn đủ điều kiện cho ITC, nhưng bạn không nợ bất kỳ khoản thuế nào trong năm dương lịch nhất định, IRS sẽ không hoàn trả cho bạn bằng séc để yêu cầu khoản tín dụng. 30 phần trăm ITC không được hoàn lại. Tuy nhiên, theo Bộ Năng lượng, bạn có thể chuyển số tiền chưa sử dụng sang năm sau. Do đó, nếu bạn có nghĩa vụ thuế vào năm tới, nhưng không có nghĩa vụ thuế nào trong năm nay, bạn vẫn có thể yêu cầu khoản tín dụng.

Ví dụ:

Nếu bạn chi 24.000 đô la cho một hệ thống, bạn có thể trừ 30% số tiền đó, hoặc 7.200 đô la, từ thuế liên bang của mình. (Bạn phải nhận khoản tín dụng cho năm lắp đặt hoàn tất.) Giả sử, nếu bạn nợ 7.000 đô la tiền thuế trước khoản tín dụng, thì khoản tín dụng 7.200 đô la sẽ giảm số tiền bạn nợ xuống 0. Tuy nhiên, bạn không thể được hoàn thuế cho 200 đô la còn lại. Nhưng bạn có thể chuyển phần còn lại đó sang một năm tính thuế sau đó.

Bạn cũng sẽ tiết kiệm được hóa đơn tiền điện thấp hơn. Bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm lượng điện mà hộ gia đình bạn sử dụng, công suất của hệ thống năng lượng mặt trời và lượng ánh sáng mặt trời mà hệ thống nhận được cũng như giá điện tại địa phương. Các chuyên gia bất động sản cho biết một hệ thống năng lượng mặt trời đã mua—trái ngược với một hệ thống cho thuê—có thể nâng cao giá trị ngôi nhà của bạn khi bạn bán.

Sử dụng tín dụng thuế liên bang kết hợp với các ưu đãi khác 

Ngoài ITC, còn có một số ưu đãi năng lượng mặt trời khác cần xem xét như giảm giá, các chương trình do nhà nước tài trợ và các ưu đãi thuế khác tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống. Mặc dù một số ưu đãi tài chính này có thể tác động đến ITC, nhưng những ưu đãi khác có thể được kết hợp để giảm chi phí sử dụng năng lượng mặt trời. Đây là những gì bạn cần biết về việc kết hợp các ưu đãi năng lượng mặt trời với ITC liên bang: 

 • Các khoản giảm giá từ công ty tiện ích của bạn: theo nguyên tắc chung, các khoản trợ cấp từ công ty tiện ích của bạn sẽ được loại trừ khỏi tờ khai thuế thu nhập do được miễn trừ theo luật liên bang. Vì vậy, trong trường hợp này, mọi khoản giảm giá tiện ích cho việc lắp đặt năng lượng mặt trời sẽ được trừ vào chi phí hệ thống của bạn trước khi bạn có thể tính tín dụng thuế. 
 • Giảm giá từ tiểu bang: các loại giảm giá này thường không làm giảm tín dụng thuế liên bang của bạn.
 • Tín dụng thuế của tiểu bang: nếu bạn nhận được bất kỳ tín dụng thuế của tiểu bang nào cho hệ thống năng lượng mặt trời của mình (một tín dụng phổ biến là tín dụng thuế tài sản của tiểu bang), nó sẽ không làm giảm tín dụng thuế liên bang của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nhận được khoản tín dụng thuế của tiểu bang có nghĩa là thu nhập chịu thuế của bạn trên các khoản hoàn trả liên bang sẽ cao hơn vì bạn sẽ phải khấu trừ ít thuế thu nhập của tiểu bang hơn. 
 • Thanh toán từ chứng chỉ năng lượng tái tạo: bất cứ khi nào bạn nhận được tiền từ việc bán chứng chỉ năng lượng tái tạo, nó có thể được coi là thu nhập chịu thuế và sẽ làm tăng tổng thu nhập của bạn. Tuy nhiên, nó sẽ không làm giảm tín dụng thuế của bạn.

Tác động của tín dụng thuế năng lượng mặt trời

Khi Hoa Kỳ chạy đua để đạt được các tiêu chuẩn khắt khe về năng lượng sạch, các chính sách và ưu đãi của liên bang để đưa chúng ta đến đó đã tăng lên. Ở cả cấp độ phân tán và quy mô tiện ích, việc triển khai năng lượng mặt trời đã phát triển nhanh chóng trên toàn quốc. Tín dụng thuế liên bang đã mang lại cho các doanh nghiệp, chủ nhà và người nộp thuế cơ hội giảm chi phí năng lượng mặt trời đồng thời tăng tính ổn định năng lượng lâu dài. ITC đã là động lực dẫn đến thành công to lớn, mang lại cho chúng ta một tương lai mạnh mẽ và trong sạch hơn: trên thực tế, theo Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời (SEIA), nó đã giúp ngành năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ mở rộng hơn 10.000 phần trăm! 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 • Liên Hệ 0973.356.328