Có nhiều sự nhầm lẫn về kích thước của dây trung tính. Dây trung tính được yêu cầu trong hệ thống dây một pha. Một số người nói rằng dây trung tính nên nhỏ hơn dây pha, một số người nói nên lớn hơn dây pha và một số người nói dây trung tính nên có cùng kích thước với dây pha. Bây giờ câu hỏi là phát biểu nào là đúng? Nói một cách dễ hiểu, tôi sẽ nói nó phụ thuộc vào loại dây, tải và một số yếu tố khác. Hãy thảo luận chi tiết.

Dây trung tính có nên nhỏ hơn dây pha hay không?
Dây trung tính có nên nhỏ hơn dây pha hay không?

Khi dây trung tính phải có cùng kích thước với dây pha?

Dây trung tính phải có cùng kích thước với Dây pha trong mạch một pha hai dây.


Ở đây bạn có thể thấy trong hình trên, một tải được kết nối với nguồn cung cấp một pha. Ở đây, dây trung tính cũng là một bộ phận của mạch sống vì cùng một dòng điện sẽ chạy qua dây pha và dây trung tính. Như ở đây, dòng điện trong cả hai dây bằng nhau nên kích thước của cả hai dây phải bằng nhau. Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-5-52:2010 (tương đương IEC 60364-5-52:2009) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây. 

  1. Dây trung tính phải được coi là dây dẫn trực tiếp hoặc dây pha.
  2. Dây dẫn trung tính phải có cùng tiết diện với dây dẫn pha trong mạch một pha hai dây.

Khi dây trung tính nên nhỏ hơn dây pha?

Kích thước của dây trung tính có thể được lấy nhỏ hơn dây pha trong trường hợp tải cân bằng ba pha mà dây trung tính chủ yếu nối với đất. Phía LT của máy biến áp hoặc đầu nối trung tính của máy phát điện được nối với đất. Ở đây mục đích chính của dây trung tính là nối đất cho dòng sự cố trong trường hợp mất cân bằng hoặc sóng hài. Ở đây dây trung tính không mang dòng tải. Trong trường hợp này, kích thước của dây trung tính có thể nhỏ hơn dây pha. Theo tiêu Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-5-52:2010 (tương đương IEC 60364-5-52:2009) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây.

  1. Khi mỗi dây dẫn pha có diện tích mặt cắt ngang hơn 16 mm2 (đối với đồng) hoặc 25 mm2 (đối với nhôm) trong hệ thống nhiều pha, thì dây dẫn trung tính có thể có tiết diện nhỏ hơn so với dây dẫn pha riêng lẻ.
  2. Nếu sóng hài lớn hơn 10% trong hệ thống nhiều pha, thì dây dẫn trung tính phải có cùng kích thước với dây dẫn pha.

Khi dây trung tính nên lớn hơn dây pha?

Dây trung tính nên lớn hơn dây pha khi tải sử dụng chung một dây trung tính. 

Nói chung, trong mục đích đi dây trong nhà, một dây trung tính chung được sử dụng cho tất cả các tải, trong trường hợp này, dây trung tính phải dày hơn vì dây trung tính mang nhiều dòng hơn dòng pha.

Tài liệu: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-5-52:2010 (tương đương IEC 60364-5-52:2009) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây

Tài liệu: IEC 60364-5-52 Low-voltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems  

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328