Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”

Tài liệu hướng dẫn lắp điện mặt trời mái nhà
Tài liệu hướng dẫn lắp điện mặt trời mái nhà

Ngày 28/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 6242/BXD-KHCN về việc phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4844/VPCP-CN ngày 17/6/2020 về việc xử lý thông tin Báo Tuổi trẻ phản ánh về lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà; Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đã giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST) biên soạn tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”. Tài liệu này đưa ra các hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất không quá 01MW.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” đến Sở Xây dựng các địa phương, Chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn về xây dựng và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng để tham khảo, áp dụng.

Nguồn: Công văn 6242/BXD-KHCN.

Xem thêm: Công văn 6242/BXD-KHCN

Xem thêm: Hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà

 
 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328