Các nhà nghiên cứu Na Uy đã công bố một nghiên cứu mới cho thấy khoảng cách giữa các tấm pin mặt trời và bề mặt mái nhà có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần gây ra hỏa hoạn hệ thống quang điện.

Các nhà khoa học đã thử nghiệm các kịch bản cháy khác nhau. Hình ảnh: Sintef
Các nhà khoa học đã thử nghiệm các kịch bản cháy khác nhau. Hình ảnh: Sintef

Rise Fire Research AS, một viện nghiên cứu ở Na Uy, đã tiến hành một loạt thí nghiệm chỉ ra rằng khoảng cách giữa các mô-đun năng lượng mặt trời và bề mặt mái nhà có thể là một yếu tố quan trọng trong các vụ cháy hệ thống điện mặt trời.

Nhà nghiên cứu Ragni Fjellgaard Mikalsen nói với tạp chí PV: “Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ khoảng cách lý tưởng nào giữa mái nhà và các mô-đun PV có thể ngăn lửa lan rộng . “Nhưng chúng tôi đã thấy rằng khoảng cách khoảng cách là một trong một số thông số ảnh hưởng đến sự lan rộng của đám cháy.”

Các nhà khoa học cho biết tốc độ gió và kích thước khe hở không khí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các đám cháy trong không gian giữa các mô-đun năng lượng mặt trời và cấu trúc mái bên dưới. Họ cũng xem xét các đám cháy có thể ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống điện mặt trời trên các mái nhà dốc, thực tế ở Na Uy. Họ đã thực hiện 29 thí nghiệm tại cơ sở của viện ở Trondheim vào năm 2021.

Nhóm nghiên cứu đã xác định mối liên hệ giữa kích thước của khoảng trống giữa bề mặt mái nhà và các mô-đun, đồng thời xác định mức độ lớn của đám cháy ban đầu để ngọn lửa lan rộng và trở nên lớn hơn. 

Fjellgaard Mikalsen cho biết: “ Những thí nghiệm này và các thí nghiệm khác chỉ ra rằng khoảng cách khe hở lớn hơn làm giảm sự lan truyền ngọn lửa, nhưng các thông số khác, như độ nghiêng, nguồn đánh lửa, vật liệu dễ cháy cũng có thể ảnh hưởng đến động lực cháy trong khe hở không khí,” Fjellgaard Mikalsen cho biết.

Ông tuyên bố rằng không có phương pháp hoặc tiêu chuẩn thử nghiệm nào xem xét đúng mức tác động qua lại giữa các mô-đun PV và bề mặt tòa nhà.

Ông nói: “Các phương pháp thử nghiệm đối với vật liệu xây dựng không bao gồm khả năng thêm các mô-đun PV và các phương pháp thử nghiệm đối với các mô-đun PV không xem xét chúng nên được lắp đặt trên bề mặt tòa nhà nào. “Để xây dựng các mô-đun PV tích hợp, các mô-đun cần tuân thủ cả các quy định về vật liệu xây dựng và lắp đặt điện.”

Ông nói rằng các mô-đun đã được thử nghiệm theo một trong bốn phương pháp thử nghiệm của Châu Âu được liệt kê trong CEN/TS 1187, nhưng lưu ý rằng các phương pháp thử nghiệm này không đặc biệt phù hợp để thử nghiệm các mô-đun quang điện.

Ông nói: “Tiêu chuẩn thử nghiệm của Mỹ UL 1703 / UL 61730 bao gồm một số thử nghiệm về lửa trong đó xử lý sự kết hợp giữa vật liệu lợp mái và lắp đặt PV. “Những điều này dựa trên thử nghiệm đối với vật liệu lợp mái UL 790 khi mái nhà tiếp xúc với ngọn lửa bên ngoài.”

Các nhà khoa học cho biết các tiêu chuẩn trong tương lai đối với việc lắp đặt PV của Na Uy nên được hài hòa ở cấp độ châu Âu và tốt nhất là trên toàn cầu.

Fjellgaard Mikalsen cho biết: “Lý tưởng nhất là các tiêu chuẩn thử nghiệm nên xem xét sự tương tác giữa bề mặt tòa nhà và các mô-đun PV và thử nghiệm các hệ thống ở quy mô đủ lớn để bao gồm các chi tiết quan trọng của bề mặt tòa nhà, hệ thống cố định và các mô-đun PV”. “Để có thể ghi lại hiệu suất chữa cháy của các kết hợp khác nhau của vật liệu lợp mái, hệ thống cố định và mô-đun PV, một sơ đồ phân loại có cấu trúc có thể được phát triển.

Một nghiên cứu tương tự do Đại học Edinburgh và Đại học Kỹ thuật Đan Mạch công bố cũng cho kết quả tương tự. Các nhà khoa học đã phân tích động lực cháy và sự lan truyền ngọn lửa trên chất nền bên dưới các tấm pin. Họ kết luận rằng khoảng cách giữa các tấm pin và mái nhà càng ngắn thì khả năng xảy ra các đám cháy lớn và có sức tàn phá càng cao .

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328