Đánh giá Hoàn vốn, ROI, NPV, IRR & LCOE

Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp, thương mại & công nghiệp đã thu được lợi ích tài chính từ việc lắp đặt các tấm pin mặt trời thương mại – Quang Điện Energy giúp khách hàng xác định cách tính giá trị tiềm năng đầu tư của họ bằng cách đánh giá lợi tức đầu tư (ROI), thời gian hoàn vốn, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ ( IRR), giá trị hiện tại ròng (NPV) và chi phí năng lượng quy dẫn (LCOE). Cùng với những lợi ích tài chính đã được chứng minh của năng lượng mặt trời, còn có những lợi ích vô hình ngày càng tăng giúp thúc đẩy tính kinh tế của dự án, chẳng hạn như tuyển dụng và giữ chân nhân viên, sự hài lòng của khách hàng, hình ảnh và danh tiếng của công ty trong cộng đồng cùng với các yếu tố khác giúp doanh nghiệp vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh.

Đối với nhiều doanh nghiệp, chỉ riêng việc giảm chi phí điện hàng tháng đã đủ để hệ thống năng lượng mặt trời thương mại trở thành một khoản đầu tư có giá trị. Bằng cách bù đắp các hóa đơn mua điện bằng điện miễn phí được tạo ra tại chỗ từ mặt trời, các doanh nghiệp có thể tự bảo vệ mình khỏi tỷ lệ mua điện ngày càng tăng. Điều này cho phép họ cạnh tranh hơn và tăng dòng tiền thông qua việc giảm chi phí vận hành, với lợi ích gia tăng là giá trị tài sản tăng lên do thêm năng lượng mặt trời vào tòa nhà của họ.

Thời gian hoàn vốn đầu tư năng lượng mặt trời thương mại

Có nhiều cách để các doanh nghiệp có thể tài trợ cho khoản đầu tư năng lượng mặt trời thương mại. Việc mua hoàn toàn bằng tiền mặt cho phép doanh nghiệp tận dụng tất cả các ưu đãi có sẵn và thường có thời gian hoàn vốn ngắn từ 4 đến 6 năm

Việc hệ thống năng lượng mặt trời thương mại nhanh chóng hoàn vốn bằng cách tạo ra điện thông qua việc bù đắp nhu cầu sử dụng dẫn đến hóa đơn tiền điện giảm đáng kể. Khi chi phí điện tiếp tục tăng nhanh hơn dự kiến, Quang Điện Energy đã quan sát thấy mức tiết kiệm năng lượng mặt trời tăng chưa từng thấy qua từng năm. Với nhiều khách hàng, những người đã lắp điện năng lượng mặt trời trong những năm trước, đã tiếp cận để xem xét lại và nhận thấy ROI thậm chí còn ngắn hơn.

Một yếu tố quan trọng, nhưng việc tính toán tính khả thi của đầu tư năng lượng mặt trời thương mại không chỉ là thời gian hoàn vốn, vì nó không tính đến lạm phát, bảo trì, khấu hao, tuổi thọ của dự án và các biến số khác như tỷ lệ hoàn vốn.

Lợi tức đầu tư (ROI) năng lượng mặt trời cho doanh nghiệp

Lợi tức đầu tư (ROI) cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn tổng quan về tính kinh tế của dự án năng lượng mặt trời thương mại trong suốt vòng đời của nó. Các giải pháp này được thiết kế để tồn tại hơn 25 năm, với các tấm pin mặt trời duy trì khoảng 85% công suất đầu ra ban đầu của chúng sau 25 năm.

Quang Điện Energy tính toán ROI lắp đặt năng lượng mặt trời cho nông nghiệp, thương mại và công nghiệp thông qua việc tiến hành phân tích chi tiết và xem xét nhiều biến số theo địa điểm cụ thể; bao gồm:

  • Giá điện kilowatt-giờ (kWh) hiện tại và chi phí nhu cầu.
  • Hóa đơn tiền điện hàng năm không có năng lượng mặt trời.
  • Dự kiến ​​mức tăng chi phí điện hàng năm.
  • Chi phí lắp đặt hệ thống, thay thế biến tần, vận hành và bảo trì.
  • Giá trị trọn đời được tính toán của tất cả các ưu đãi
  • Các chi phí bổ sung như giấy phép, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phí kết nối, thuế, lãi suất hoặc chi phí cho vay.

Tại Quang Điện Energy, chúng tôi cố gắng thiết kế các hệ thống bền vững với các lợi ích lâu dài như dòng tiền dương từ chi phí năng lượng thấp hơn và có thể dự đoán được. Những lợi ích tài chính này mang lại lợi tức đầu tư nhất quán và ngoài lợi ích này còn có những lợi ích vô hình khác. Những lợi ích này bao gồm giảm khả năng bị tổn thương do tăng giá điện, phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và trở thành một doanh nghiệp bền vững và quản lý tốt cho cộng đồng. Có một số yếu tố mà ROI không đại diện, chẳng hạn như giá trị của số tiền được đầu tư khi tính đến lạm phát, rủi ro hoặc các chi phí cơ hội bị mất khác.

Giá trị hiện tại ròng đầu tư vào năng lượng mặt trời (NPV)

Giá trị hiện tại ròng (NPV) xem xét giá trị thời gian tổng thể của tiền liên quan đến một khoản đầu tư. Ví dụ: trong một khoản đầu tư năng lượng mặt trời thương mại, chúng tôi tính toán NPV để cho thấy dòng tiền trong vòng đời dự án 30 năm so với giá trị đó hiện nay. Điều quan trọng đối với tính toán này là chúng tôi mong đợi và tính đến lạm phát, rủi ro và các chi phí cơ hội bị mất khác như các khoản đầu tư thay thế tiềm năng. 

Giá trị hiện tại so với giá trị tương lai là một cân nhắc quan trọng đối với bất kỳ khoản đầu tư năng lượng mặt trời thương mại nào. Để dự đoán giá trị trong tương lai, chúng tôi tính tất cả chi phí lắp đặt trả trước, cộng với khoản tiết kiệm hóa đơn tiền điện dự kiến, chia cho tỷ lệ chiết khấu. Với kinh nghiệm thực hiện dự án quan trọng, Quang Điện Energy tự hào đã đề xuất nhiều dự án cho khách hàng với ước tính NPV chính xác và tích cực.

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) của khoản đầu tư năng lượng mặt trời

Mặc dù NPV có thể cho thấy giá trị của một khoản đầu tư theo thời gian, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) cho thấy tỷ lệ hoàn vốn từ dòng tiền NPV mà các khoản đầu tư năng lượng mặt trời nông nghiệp, thương mại và công nghiệp tạo ra. Số liệu này đặc biệt có giá trị khi xác định giá trị của khoản đầu tư vào năng lượng mặt trời so với các dự án khác trong quá trình lập ngân sách vốn. 

Được xác định bởi nhiều yếu tố biến đổi, tương tự như NPV và ROI, các đề xuất của chúng tôi nhắm mục tiêu IRR trong khoảng từ 10% đến 15%, cao hơn tỷ suất lợi nhuận tối thiểu có thể chấp nhận được đối với nhiều công ty.

Đánh giá các giải pháp khác nhau thông qua chi phí năng lượng được điều chỉnh (LCOE)

Một số quyết định đầu tư được hưởng lợi từ việc đánh giá giá trị sản xuất năng lượng chia cho chi phí trọn đời liên quan đến hệ thống; đánh giá dài hạn này là chi phí năng lượng quy dẫn (LCOE). Số liệu này xem xét chi phí vốn, vận hành và bảo trì (O&M), hiệu suất, chi phí nhiên liệu của các công nghệ năng lượng tái tạo và đặc biệt hữu ích khi so sánh các giải pháp năng lượng thay thế khác nhau với năng lượng mặt trời như gió hoặc khí đốt tự nhiên. 

LCOE trình bày một phương pháp độc đáo để hiển thị giá trị hiện tại của tổng chi phí xây dựng và vận hành một giải pháp năng lượng trong suốt vòng đời giả định của nó. Bằng cách so sánh điều này với chi phí năng lượng hiện tại, các giải pháp tái tạo thường chứng tỏ là những khoản đầu tư tích cực đáng kể trong thời gian dài.

Tham khảo: Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia Hoa Kỳ (NREL) có một nguồn tài nguyên tuyệt vời để giúp tính toán LCOE tại đây.

Tính toán giá trị tài sản gia tăng với khoản đầu tư năng lượng mặt trời thương mại

Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận ra tiềm năng của các khoản đầu tư năng lượng mặt trời thương mại, họ sẽ tăng thêm giá trị đáng kể cho tài sản của mình. Việc bổ sung công nghệ bền vững mới làm tăng giá trị của tòa nhà theo nhiều cách, rõ ràng nhất là bằng cách tăng thu nhập hàng năm bằng cách giảm chi phí vận hành, sau đó được chia cho tỷ lệ trần, do đó làm tăng giá trị tài sản. 

Các tòa nhà bền vững hấp dẫn hơn đối với những người thuê nhà tiềm năng; điều này mang lại lợi thế cho các chủ sở hữu công trình xanh so với các đối thủ cạnh tranh. Đối với những người thuê hiện tại (tức là người thuê 4 năm trong hợp đồng thuê 10 năm), năng lượng mặt trời tạo cơ hội gia hạn và/hoặc đàm phán lại hợp đồng thuê, do đó làm tăng Giá trị hiện tại ròng (NPV).

Tính toán tính khả thi của đầu tư năng lượng mặt trời cho nông nghiệp, thương mại và công nghiệp

Đầu tư năng lượng mặt trời thương mại là một quyết định phức tạp và có tính toán và thường các doanh nghiệp có thể miễn cưỡng đầu tư vốn mà họ có thể đưa vào các lĩnh vực kinh doanh khác của mình. Quang Điện Energy có thể giúp các doanh nghiệp đánh giá quyết định này và đưa ra các tùy chọn không yêu cầu chi phí vốn ban đầu lớn. Chủ sở hữu tài sản và nhà phát triển thương mại nắm giữ các tòa nhà và cơ sở có nhu cầu năng lượng cao, có thể hưởng lợi từ năng lượng mặt trời thương mại gần như ngay lập tức với thời gian hoàn vốn ngắn, ROI, NPV và IRR cực kỳ dương.

Các công ty điện lực luôn được tăng giá để trả cho cả cơ sở hạ tầng mới và cũ. Đầu tư vào năng lượng mặt trời mang lại nhiều lợi ích cho chủ nhà cũng như người thuê nhà, trước hết là giảm chi phí điện và quan trọng là công nghệ bền vững này bổ sung giá trị lâu dài cho bất động sản.

Quang Điện Energy đã giúp nhiều chủ doanh nghiệp, chủ nhà và chủ sở hữu bất động sản thương mại tạo ra dòng tiền dương trong khi đầu tư vào tương lai. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để yêu cầu sự độc lập về năng lượng thông qua việc lắp đặt năng lượng mặt trời thương mại, giảm hóa đơn tiền điện của bạn, cho phép bạn đầu tư nhiều tiền hơn vào công việc kinh doanh của mình, tăng giá trị tài sản của bạn và vượt qua đối thủ cạnh tranh.

Công ty TNHH Năng lượng Quang Điện chuyên cung cấp thiết bị và thi công lắp điện năng lượng mặt trời. Chúng tôi cung cấp tới khách hàng các hệ thống điện mặt trời theo tiêu chuẩn châu Âu, thiết bị đạt chứng nhận: CE, VDE, TÜV SÜD, CSA…Sản phẩm nhập khẩu chính hãng, có xuất xứ hàng hóa (CO) và chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ). Hệ thống do chúng tôi cung cấp và thi công lắp đặt cho hiệu suất cao, vận hành bền bỉ, an toàn và đảm bảo thẩm mỹ với giá thành hợp lý.

Liên hệ 0973.356.328

 

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328