Luật điện lực 2004 số 28/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004 ⬇️

Luật điện lực sửa đổi 2012 số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 ⬇️

Luật điện lực sửa đổi 2018 số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 ⬇️

Thông tư 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 09 năm 2020  của Bộ công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực ⬇️

Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày ngày 16 tháng 10 năm 2018 quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực ⬇️

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam ⬇️

Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời ⬇️

5/5 - (39 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328