PPA đảm bảo cho việc tài trợ vốn của các tổ chức tín dụng
PPA đảm bảo cho việc tài trợ vốn của các tổ chức tín dụng

Ở một số quốc gia, các thỏa thuận mua bán điện đã được sử dụng để tài trợ cho việc xây dựng (chi phí đầu tư) và vận hành (chi phí vận hành) các nhà máy năng lượng tái tạo. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến PPA cho cả công nghệ năng lượng mặt trời và công nghệ gió.

Hợp đồng mua bán điện PPA là gì?

PPA là viết tắt của Power Purchase Agreement, nghĩa là Hợp đồng mua bán điện, là một thỏa thuận cung cấp điện lâu dài giữa hai bên, thường là từ một nhà sản xuất điện và khách hàng (cơ quan chính phủ, các công ty điện lực, khách hàng sử dụng điện doanh nghiệp, cá nhân). Các PPA thường được ký trong thời hạn dài hạn từ 10 – 30 năm

Nhờ chi phí thấp của công nghệ năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trời hiện là một trong những năng lượng tái tạo rẻ nhất hiện có. Đó là những gì làm cho PPA năng lượng mặt trời trở nên phổ biến. Một mẫu của PPA năng lượng mặt trời có thể so sánh với mẫu của PPA gió.

Tại sao chúng ta sử dụng PPA trong các dự án năng lượng tái tạo?

Để thúc đẩy năng lượng tái tạo, các chính phủ ban đầu cung cấp các ưu đãi tài chính cho đầu tư như trợ cấp (thuế nhập khẩu, phí bảo hiểm).

Với công nghệ được cải tiến, các tài sản tái tạo đã trở nên rẻ hơn để xây dựng, điều này dẫn đến sự phát triển vượt bậc của chúng.

Sau đó, các chính phủ bắt đầu rời bỏ các kế hoạch trợ cấp. Họ không thể theo kịp nguồn tài chính hoặc họ không còn thấy cần thiết phải cung cấp các biện pháp khuyến khích.

Do sự chuyển dịch thị trường từ các dự án được trợ cấp sang thị trường mở đã ảnh hưởng mạnh đến các nhà đầu tư năng lượng tái tạo, nên giờ đây họ cần tìm kiếm các nguồn tài chính khác từ ngân hàng hay thị trường chứng khoán để thay thế các khoản trợ cấp của chính phủ.

Hợp đồng mua bán điện PPA để làm gì?

Đối với tài trợ dự án:

Trong trường hợp không có trợ cấp của chính phủ , năng lượng tái tạo thường cần nguồn tài trợ của bên thứ ba, chẳng hạn như ngân hàng, người cho vay, nhà cung cấp tài chính. Tuy nhiên, ít có khả năng một bên thứ ba cho vay mà không có tài sản đảm bảo. PPA gió hoặc PPA năng lượng mặt trời sẽ cung cấp sự đảm bảo đó.

Nhà máy điện gió Trung Nam tại Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận có tổng công suất  51,95 megawatt (MW) có thể tốn từ 1-2 triệu USD cho mỗi MW để xây dựng. Do đó, cần một nhà cung cấp tín dụng như ngân hàng để cung cấp vốn.
Nhà máy điện gió Trung Nam tại Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận có tổng công suất  51,95 megawatt (MW) có thể tốn từ 1-2 triệu USD cho mỗi MW để xây dựng. Do đó, cần một nhà cung cấp tín dụng như ngân hàng để cung cấp vốn.

Khi các nhà cung cấp tài chính yêu cầu một mức độ tin cậy nhất định vào một dự án năng lượng tái tạo, PPA có thể cung cấp sự tự tin đó. Điều này có nghĩa là người mua cam kết trả một mức giá cố định (giá FiT) cho mỗi megawatt giờ (MWh) trong thời hạn dài hạn (10 – 20 năm) cho lượng điện sẽ được tạo ra bởi tài sản tái tạo.

Từ góc độ của người cho vay, người ta cũng phải xem xét rủi ro phía đối tác. Hồ sơ tín dụng của người bán năng lượng này có đủ mạnh để đảm bảo hoạt động liên tục trong 10-20 năm tới không? Các bên cho vay gọi các đối tác mà họ cho là đủ mạnh để tài trợ cho các dòng tiền là “có thể trả được”.

Tài chính dự án COD

COD là viết tắt của cụm từ Commercial Operation Date, nghĩa là là ngày vận hành thương mại.

COD đề cập đến ngày tài sản tái tạo đi vào hoạt động hoàn toàn: Có kết nối lưới điện và bắt đầu sản xuất năng lượng. Theo hợp đồng PPA, COD cũng chỉ ra một điểm mà từ đó nghĩa vụ mua năng lượng của bên mua bắt đầu. 

Tại Việt Nam, Ngày vận hành thương mại hoặc ngày COD là ngày mà nhà máy điện nhận được Chứng nhận thử nghiệm cuối cùng và đã vượt qua các thử nghiệm vận hành thành công. 

Đối với bảo hiểm rủi ro

Các hợp đồng mua bán điện cung cấp sự đảm bảo rằng dự án sẽ mang lại lợi tức đầu tư vốn của họ khi hoàn thành, bằng cách giảm sự không chắc chắn về dòng tiền.

Hợp đồng mua bán điện cho phép bán một phần hoặc toàn bộ sản lượng năng lượng trong tương lai của dự án trong dài hạn (từ 10 đến 30 năm) cho người mua năng lượng. Thông thường, các bên thường thỏa thuận và ký hợp đồng PPA trước khi dự án bắt đầu.

Các nhà đầu tư giống như những nhà quản lý rủi ro. Họ nhằm mục đích tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận của họ. Đối với họ, giao kết hợp đồng PPA dài hạn là một cách để quản lý rủi ro biến động. Giá trên thị trường điện rất dễ biến động vì chúng có thể thay đổi rất thường xuyên Trong các hợp đồng như vậy, bên mua điện có thể đưa ra một mức giá cố định trong dài hạn. Điều này sẽ đảm bảo lợi tức đầu tư trong tương lai, với rủi ro tối thiểu về doanh thu dự kiến.

Tại tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/01/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2,086 đồng/kWh (tương đương 9,35 cent/kWh), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.
Tại tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/01/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2,086 đồng/kWh (tương đương 9,35 cent/kWh), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Để có thể dự đoán được giá dài hạn

Giá điện có thể biến động rất nhiều và thường xuyên. Đặc điểm chính của hợp đồng mua bán điện là thỏa thuận bán X lượng MWh từ dự án năng lượng tái tạo cho người mua năng lượng với giá cố định.

Trong khi điều này cho phép người bán đảm bảo nguồn thu nhập trong tương lai, thì người mua cũng đảm bảo một lượng năng lượng nhất định với chi phí cố định.

Lợi ích của PPA

Đối với chủ sở hữu/nhà phát triển tài sản tái tạo

 • Cho phép người cho vay tài trợ cho dự án tái tạo của họ
 • Giảm rủi ro bằng cách phân bổ chúng một cách hiệu quả giữa các bên trong hợp đồng
 • PPA cho phép các dự án năng lượng tái tạo tăng mức độ chắc chắn về doanh thu. Thông thường, điều này sẽ không thể thực hiện được trong các thị trường năng lượng biến động nếu không có sự khuyến khích của chính phủ.

 Đối với người mua năng lượng

 • Đảm bảo chi phí dài hạn cố định
 • Cho phép một công ty (gián tiếp) tài trợ cho một dự án năng lượng tái tạo và nhận được “các chứng chỉ xanh”, chẳng hạn như Giấy chứng nhận năng lượng tái tạo

Đối với người cho vay

 • Mang lại sự chắc chắn về doanh thu, vì một lượng năng lượng đã được bán trước với giá thỏa thuận
 • Cho phép tuyên bố về sự đóng góp của họ cho ngành công nghiệp tái tạo

Ai cần PPA

Người mua năng lượng

Người mua năng lượng có thể sử dụng PPA để lấy năng lượng từ các nguồn tái tạo. Điều này cũng giúp họ đạt được các mục tiêu về năng lượng xanh do chính phủ đặt ra cũng như có được sự chắc chắn về chi phí năng lượng dài hạn của họ.

Người bán năng lượng

Người bán năng lượng là chủ sở hữu tài sản tái tạo hoặc nhà phát triển tài sản tái tạo. Chúng tôi thường gọi họ là người bán, mặc dù họ có thể thuộc các loại sau:

 • Các công ty đầu tư tập trung vào cơ sở hạ tầng
 • Các nhà sản xuất điện độc lập
 • Người quản lý tài sản năng lượng tái tạo
 • Các công ty điện lực muốn xây dựng tài sản năng lượng tái tạo của riêng họ
 • Quỹ cơ sở hạ tầng đầu tư vào năng lượng tái tạo

Các loại Hợp đồng mua bán điện (PPA)

Rất khó để xác định đầy đủ các loại hợp đồng mua bán điện, PPA khác nhau do có rất nhiều thỏa thuận hợp đồng có thể và thực tế. Ngoài ra, các đặc điểm PPA khác nhau không thể được xác định rõ ràng trong một hệ thống duy nhất. Tất cả đều giống nhau, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp một cái nhìn tổng quan:

PPA vật lý

Có 3 loại PPA vật lý, với một số chồng chéo giữa chúng, điểm chung cho cả ba là một lượng điện cố định được bán và cung cấp trong Hợp đồng mua bán điện. Sự khác biệt duy nhất là cách cung cấp điện.

PPA tại chỗ

Hợp đồng mua bán điện tại chỗ là nguồn cung cấp điện vật chất trực tiếp, đòi hỏi sự gần gũi về mặt vật lý giữa nhà máy và người tiêu dùng. PPA tại chỗ có nghĩa là nhà máy phát điện nằm sau điểm đo của người tiêu dùng, và thậm chí có thể ở cùng một địa điểm (ví dụ: tại mái nhà của một công ty) cài đặt và các thông số của PPA. Đơn vị vận hành lưới điện tham gia trong phạm vi lượng điện dư có thể được cung cấp cho lưới điện. Vì điện được tạo ra bởi PPA tại chỗ trực tiếp làm giảm mức tiêu thụ của công ty, nên tất cả PPA tại chỗ cũng là PPA của công ty.

Ví dụ: một công ty công nghiệp có mái che phù hợp trong khuôn viên của mình có thể muốn giảm chi phí mua điện nhưng không sẵn sàng lắp đặt hệ thống quang điện trên mái nhà của mình. Thay vào đó, công ty chọn thuê ngoài dự án để tránh rủi ro tài chính và hoạt động. Vì mục đích này, công ty ký hợp đồng mua bán điện tại chỗ với một nhà lập kế hoạch dự án, người hiện đang lắp đặt hệ thống quang điện trên mái nhà và bán điện trực tiếp được tạo ra cho công ty.

PPA ngoài cơ sở

Các PPA ngoài công trường không tạo thành nguồn cung cấp điện vật chất trực tiếp giữa nhà máy và người tiêu dùng gần đó. Nó chỉ đơn thuần là một thỏa thuận để mua một lượng điện vật chất được xác định trong Hợp đồng mua bán điện. Ngược lại với PPA tại chỗ, nhà sản xuất cung cấp điện cho người tiêu dùng thông qua lưới điện công cộng. Điều này đòi hỏi một sự giải quyết bổ sung thông qua các nhóm cân bằng của nhà máy phát điện và người tiêu dùng. Nhà máy phát điện không cần đặt gần hộ tiêu thụ. Điều này cung cấp thêm tính linh hoạt, vì người điều hành nhà máy hiện có thể chọn các vị trí có điều kiện tối ưu hoặc một nhà máy đã tồn tại. Một nhà máy đơn lẻ cũng có thể tham gia một số Thỏa thuận mua bán điện với các khách hàng khác nhau, những người được ghi nhận phần sản xuất điện của họ thông qua các nhóm cân đối của họ. Giá cung cấp điện được thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện, có nghĩa là tất cả các bên tham gia đều được bảo đảm về giá lâu dài. Nếu có, phí và lệ phí lưới điện vẫn phải được thanh toán cho đơn vị vận hành lưới điện.

PPA kéo dài

PPA kéo dài chỉ đơn giản là PPA ngoài cơ sở, trong đó nhà cung cấp dịch vụ năng lượng thực hiện các quy trình khác nhau và đóng vai trò trung gian giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nó có thể cung cấp các dịch vụ sau: quản lý nhóm cân bằng, tập hợp các nhà sản xuất điện khác nhau vào danh mục đầu tư của mình, cung cấp lượng điện dư hoặc bán lượng điện dư thừa, chuẩn bị dự báo đầu vào, tiếp thị chứng chỉ xanh hoặc giả định các rủi ro khác nhau (chẳng hạn như cân bằng chi phí năng lượng hoặc rủi ro vỡ nợ / mất khả năng thanh toán của một đối tác theo hợp đồng).

PPA tổng hợp (còn gọi là PPA ảo)

PPA tổng hợp tách dòng điện vật chất khỏi dòng tài chính. Điều này cho phép sự linh hoạt hơn nữa trong các thỏa thuận hợp đồng. Trong trường hợp Thỏa thuận mua bán điện tổng hợp (còn được gọi là SPPA), nhà sản xuất và người tiêu dùng đồng ý về một mức giá cho mỗi kilowatt giờ điện, giống như PPA vật lý. Tuy nhiên, điện không được cung cấp trực tiếp từ nhà máy sản xuất năng lượng cho người tiêu dùng. Thay vào đó, nhà cung cấp dịch vụ năng lượng của nhà sản xuất (chẳng hạn như một nhà kinh doanh điện) đưa điện năng được sản xuất vào nhóm cân bằng của họ và giao dịch nó. Nhà cung cấp năng lượng của người tiêu dùng (chẳng hạn như tiện ích đô thị) mua sắm chính xác hồ sơ đầu vào do nhà sản xuất cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ năng lượng của họ thay mặt cho đối tác PPA tiêu thụ, với việc mua sắm diễn ra trên một nền tảng chẳng hạn như thị trường giao ngay.
Trong PPA tổng hợp, dòng điện này hiện được bổ sung bởi những gì được gọi là hợp đồng chênh lệch. Trong hợp đồng này, các bên tham gia hợp đồng PPA nhằm bù đắp phần chênh lệch giữa giá PPA đã thỏa thuận và giá thị trường giao ngay thực tế. Điều này có nghĩa là mỗi đối tác hợp đồng trong PPA có hai luồng thanh toán: một với nhà cung cấp dịch vụ năng lượng tương ứng và một với đối tác hợp đồng PPA. Trong mỗi trường hợp, các khoản thanh toán cộng lại với giá PPA được xác định lúc đầu và cung cấp cho cả hai bên sự an toàn về giá mong muốn.
Không có phân phối vật chất trực tiếp giữa các bên tham gia hợp đồng (như PPA tại chỗ) và không có liên kết bảng cân đối kế toán trực tiếp giữa họ (như PPA ngoài cơ sở), điều này thể hiện một PPA đơn giản và chi phí thấp về mặt hành chính. Nó rất phù hợp cho các trường hợp khi một nhà sản xuất không quản lý hoặc không muốn thành lập nhóm cân bằng của riêng mình , để nêu tên một ví dụ.

Ưu điểm của Thỏa thuận mua bán điện là gì?

Các ưu điểm của Hợp đồng mua bán điện bao gồm bảo đảm giá cả dài hạn, cơ hội tài trợ cho các khoản đầu tư vào công suất phát điện mới hoặc giảm thiểu rủi ro liên quan đến mua bán điện. Ngoài ra, có thể xảy ra một nguồn cung cấp điện vật lý cụ thể với các đặc điểm khu vực nhất định và đảm bảo về nguồn gốc. Khách hàng có thể sử dụng cơ hội này để làm cho thương hiệu của họ trở nên bền vững hơn và xanh hơn.
Việc kết thúc thiết kế của hợp đồng cũng tạo ra một lượng lớn thời gian để phản ánh sở thích của từng người vận hành nhà máy và khách hàng sử dụng điện. Điều này cũng áp dụng cho việc định giá: PPA có thể được ký với giá cố định hoặc có thể cho phép tham gia nhiều hơn vào các rủi ro và cơ hội của thị trường.

Nhược điểm của PPA

PPA là những hợp đồng phức tạp và thường đòi hỏi rất nhiều thời gian và thương lượng trước khi ký kết. Bản chất dài hạn của các PPA có thể là một bất lợi trong trường hợp giá cả diễn biến tiêu cực cho một bên. Hơn nữa, bản thân sản xuất điện – đặc biệt là từ gió và quang điện – có thể dao động. Nếu số lượng điện – đã thỏa thuận trước – không có sẵn tại thời điểm giao hàng, đơn vị vận hành nhà máy phải bồi thường về tài chính hoặc vật chất, hoặc thuê bên thứ ba như thương nhân kinh doanh điện.

Kết luận

PPA là một thỏa thuận hợp đồng để mua một lượng năng lượng với giá đã thỏa thuận, trong một thời gian nhất định, trước khi sản xuất năng lượng.

PPA hiện đang phổ biến trong các doanh nghiệp năng lượng tái tạo do trợ cấp của chính phủ giảm. Nếu không có trợ cấp, sẽ thiếu sự an toàn tài chính cho các tổ chức cho vay, chẳng hạn như ngân hàng, để đầu tư vào một dự án năng lượng tái tạo. Do đó, những người cho vay yêu cầu một cách mới để đảm bảo khoản đầu tư của họ. Hợp đồng mua bán điện có thể chứng minh rằng tài sản tái tạo liên quan đã tìm được người mua lâu dài với mức giá cố định.

Do đó, các hợp đồng PPA cho phép đầu tư tái tạo bằng cách cung cấp sự chắc chắn về doanh thu cho các nhà đầu tư và người cho vay trên các thị trường chưa được kiểm soát.

Tuy nhiên, PPA rất phức tạp về cấu trúc và giá cả. Việc bỏ sót hoặc đàm phán không đầy đủ một điều khoản hợp đồng có thể ảnh hưởng đến doanh thu chung của một dự án PPA. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về các vấn đề rủi ro năng lượng, định giá và đàm phán.

Công ty TNHH Năng lượng Quang Điện chuyên lắp điện năng lượng mặt trời, Chúng tôi cung cấp tới khách hàng các hệ thống điện mặt trời đạt tiêu chuẩn tốt nhất, cho hiệu suất cao, vận hành bền bỉ, an toàn và đảm bảo thẩm mỹ với giá thành hợp lý.

Công ty TNHH Năng lượng Quang Điện

Địa chỉ: Phòng 746 CT10A – Khu đô thị Đại Thanh – Thanh Trì – Hà Nội

Liên hệ: 0973.356.328

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 • Liên Hệ 0973.356.328