Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp, thương mại & công nghiệp đã thu được lợi ích tài chính từ việc lắp đặt điện năng lượng mặt trời thương mại – Quang Điện Energy giúp khách hàng xác định cách tính giá trị tiềm năng đầu tư của họ bằng cách đánh giá lợi tức đầu tư (ROI), thời gian hoàn vốn, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ ( IRR), giá trị hiện tại ròng (NPV) và chi phí năng lượng quy dẫn (LCOE). Cùng với những lợi ích tài chính đã được chứng minh của năng lượng mặt trời, còn có những lợi ích vô hình ngày càng tăng giúp thúc đẩy tính kinh tế của dự án, chẳng hạn như tuyển dụng và giữ chân nhân viên, sự hài lòng của khách hàng, hình ảnh và danh tiếng của công ty trong cộng đồng cùng với các yếu tố khác giúp doanh nghiệp vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh.

Đối với nhiều doanh nghiệp, chỉ riêng việc giảm chi phí điện hàng tháng đã đủ để biến năng lượng mặt trời thương mại trở thành một khoản đầu tư có giá trị. Bằng cách bù đắp các hóa đơn tiền điện bằng điện miễn phí được tạo ra tại chỗ từ mặt trời, các doanh nghiệp có thể tự bảo vệ mình khỏi tỷ lệ tiện ích ngày càng tăng. Điều này cho phép họ cạnh tranh hơn và tăng dòng tiền thông qua việc giảm chi phí vận hành, với lợi ích gia tăng là giá trị tài sản tăng lên do thêm năng lượng mặt trời vào tòa nhà của họ.

Xác định chi phí của hê thống điện năng lượng mặt trời thương mại

Để giúp khách hàng năng lượng mặt trời thương mại và công nghiệp đánh giá lợi ích tài chính của việc lắp đặt năng lượng mặt trời , Quang Điện Energy có thể cung cấp báo giá miễn phí và phân tích tài chính chi tiết để xác định:

  • Hoàn vốn
  • Lợi tức đầu tư (ROI)
  • Giá trị hiện tại ròng (NPV) và
  • IRR (Tỷ suất hoàn vốn nội bộ)

Hãy tìm hiểu ngắn gọn từng khái niệm đánh giá tài chính này. Một số biến số sẽ thay đổi nếu tài trợ thông qua hợp đồng cho thuê năng lượng mặt trời hoặc hợp đồng mua bán năng lượng mặt trời (PPA năng lượng mặt trời ).

Thời gian hoàn vốn năng lượng mặt trời được tính như thế nào?

“Hoàn vốn đơn giản” là khoảng thời gian cần thiết để khoản đầu tư năng lượng mặt trời trả trước của bạn tự hoàn vốn thông qua tiết kiệm năng lượng mặt trời. Để tính toán, hầu hết các nhà lắp đặt thương mại lấy chi phí ròng của hệ thống năng lượng mặt trời sau khi đã áp dụng các ưu đãi và chia cho số tiền tiết kiệm hóa đơn tiền điện hàng năm dự kiến ​​của bạn:

Công thức hoàn vốn năng lượng mặt trời

Chi phí hệ thống năng lượng mặt trời ròng/Tiết kiệm điện hàng năm bằng năng lượng mặt trời = Hoàn vốn đơn giản sau nhiều năm

Ví dụ: Nếu lắp đặt thương mại ròng của bạn có giá 50.000 đô la và bạn đã tiết kiệm được 10.000 đô la mỗi năm cho khoản tiết kiệm điện, thì khoản hoàn vốn của bạn sẽ là 5 năm.

Tuy nhiên, hoàn vốn đơn giản không tính đến lạm phát, khấu hao, chi phí bảo trì, tuổi thọ của dự án và các yếu tố khác. Vì vậy, nó không thực sự mang lại giá trị thực của năng lượng mặt trời trong toàn bộ thời gian tồn tại của hệ mặt trời và nó không mang lại bất kỳ tỷ lệ hoàn vốn nào.

Các đề xuất của Quang Điện Energy vượt xa các công thức hoàn vốn đơn giản và bao gồm lạm phát, khấu hao, v.v., cộng với các chi phí cụ thể khác cho việc lắp đặt năng lượng mặt trời. Ví dụ: tiết kiệm hóa đơn tiền điện từ sử dụng điện năng lượng mặt trời thể hiện chi phí không được chi tiêu và do đó mang lại tiền cho công ty, sau đó được đánh thuế vào doanh thu. Định nghĩa hoàn vốn của Quang Điện Energy bao gồm các loại thuế có thể phải trả từ việc tiết kiệm năng lượng.

Lợi tức đầu tư (ROI) của hệ thống năng lượng mặt trời

ROI cung cấp cho bạn một góc nhìn tương đối đơn giản khác về số tiền bạn sẽ tiết kiệm được trong toàn bộ vòng đời (thường là 25 đến 30 năm) của một dự án năng lượng mặt trời. Một công thức ROI toàn diện cho năng lượng mặt trời thương mại sẽ bao gồm:

Tỷ lệ kilowatt-giờ (kWh) điện mua của EVN và bất kỳ khoản phí nhu cầu nào.

Hóa đơn hàng năm của bạn không có năng lượng mặt trời.

Mức tăng dự kiến ​​hàng năm của EVN trong vòng 25 đến 30 năm dựa trên lịch sử mức tăng.

Lượng kWh điện năng lượng mặt trời dự kiến ​​mà hệ thống của bạn sẽ sản xuất trong vòng 25 đến 30 năm

Chi phí trọn đời liên quan đến việc lắp đặt năng lượng mặt trời, bao gồm chi phí lắp đặt, thay thế biến tần, chi phí vận hành và bảo trì…

Giá trị ước tính của tất cả các khoản giảm giá năng lượng mặt trời, ưu đãi dựa trên hiệu suất và ưu đãi thuế nhận được trong vòng 25 đến 30 năm.

Bất kỳ loại thuế áp dụng nào.

Bất kỳ chi phí lãi suất/tiền vay áp dụng nào.

Các đề xuất bao gồm các giá trị ROI trong 10, 20 và 30 năm. Khi tất cả các giá trị âm và dương này được tính toán trong các khoảng thời gian đó, bạn sẽ không chỉ thấy năm hoàn vốn mà còn cả tổng số tiền tiết kiệm được khi sử dụng năng lượng mặt trời.

Giá trị hiện tại ròng (NPV)

Mặc dù ROI tính đến tất cả các lợi ích và chi phí tài chính của việc sử dụng năng lượng mặt trời, nhưng nó không tính đến giá trị tương lai của số tiền được đầu tư. Nghĩa là, nó không tính đến ảnh hưởng lạm phát, rủi ro hoặc cơ hội bị mất khi đầu tư vào một loại hình đầu tư khác, chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu. Điều này thường được gọi là  giá trị thời gian của tiền.

NPV không tính đến giá trị thời gian của tiền. Sử dụng công thức NPV năng lượng mặt trời có thể cho bạn thấy dòng tiền trong vòng đời 25 đến 30 năm của một dự án năng lượng mặt trời so sánh với đồng đô la ngày nay, có tính đến lạm phát, lãi suất và các chi phí cơ hội bị mất khác.

Nếu bạn chưa quen với khái niệm NPV, bài viết dưới đây sẽ giải thích chi tiết hơn về khái niệm này.

Đối với một dự án năng lượng mặt trời, giá trị tương lai (FV) cho mỗi năm sẽ bao gồm tất cả các chi phí lắp đặt trả trước, cộng với khoản tiết kiệm tiện ích ròng hàng năm dự kiến ​​và thu nhập từ bất kỳ ưu đãi dựa trên sản xuất nào, chia cho  tỷ lệ chiết khấu.

Trong vòng 25 đến 30 năm, dự án năng lượng mặt trời phi dân cư điển hình sẽ cho thấy NPV lớn và dương.

IRR (Tỷ suất hoàn vốn nội bộ)

Sự khác biệt chính giữa NPV và IRR:

Trong khi NPV có thể hiển thị giá trị hiện tại ròng của dự án bằng đô la, thì IRR cho thấy tỷ lệ hoàn vốn từ dòng tiền NPV nhận được từ khoản đầu tư năng lượng mặt trời. Vì vậy, nếu IRR của bạn là 12%, điều đó có nghĩa là khoản đầu tư năng lượng mặt trời của bạn dự kiến ​​sẽ tạo ra lợi nhuận 12% trong suốt vòng đời của hệ mặt trời.

IRR rất hữu ích để so sánh lợi tức của hai hoặc nhiều cơ hội đầu tư. Với dữ liệu chính xác của từng khoản đầu tư, một doanh nghiệp có thể so sánh IRR của việc đầu tư vào năng lượng mặt trời với IRR của một số khoản đầu tư vốn khác và chọn ra khoản đầu tư có lợi nhuận cao nhất.

Việc tính toán IRR cho việc lắp đặt năng lượng mặt trời thương mại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả cách bạn tài trợ cho nó. Đối với khoản vay, dữ liệu sẽ bao gồm chi phí ròng của hệ thống sau khi giảm giá trả trước và ưu đãi thuế, số nợ, lãi suất nợ, thời hạn nợ, dòng tiền dự kiến ​​hàng năm từ tiết kiệm tiện ích và mọi ưu đãi dựa trên hiệu suất trước thuế, cũng như chi phí O&M.

Nhận bản phân tích tài chính năng lượng mặt trời thương mại miễn phí

Thật không may, chúng tôi đã phải rất chung chung với các thuật ngữ này vì mỗi dự án năng lượng mặt trời có thể rất khác nhau.

Để có thêm thông tin cụ thể cho dự án năng lượng mặt trời tiềm năng của bạn, chúng tôi cung cấp phân tích tài chính miễn phí bao gồm chi phí ước tính, tùy chọn tài chính, hoàn vốn, ROI, NPV và IRR. Liên hệ với chúng tôi để nhận ước tính năng lượng mặt trời miễn phí và phân tích tài chính của bạn.

Công ty TNHH Năng lượng Quang Điện chuyên cung cấp thiết bị và thi công lắp điện năng lượng mặt trời. Chúng tôi cung cấp tới khách hàng các hệ thống điện mặt trời theo tiêu chuẩn châu Âu, thiết bị đạt chứng nhận: CE, VDE, TÜV SÜD, CSA…Sản phẩm nhập khẩu chính hãng, có xuất xứ hàng hóa (CO) và chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ). Hệ thống do chúng tôi cung cấp và thi công lắp đặt cho hiệu suất cao, vận hành bền bỉ, an toàn và đảm bảo thẩm mỹ với giá thành hợp lý.

Liên hệ 0973.356.328

 

 

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Liên Hệ 0973.356.328