Tín dụng carbon và Tín dụng năng lượng tái tạo (I-REC) là hai biện pháp quan trọng với mục tiêu giúp giảm lượng khí thải carbon toàn cầu. Tuy nhiên, cả hai đều hoạt động theo những cách khác nhau với những tác động khác nhau đối với lượng khí thải carbon của chính bạn. Vì vậy, chúng tôi đã đặt câu hỏi: Sự khác biệt giữa tín dụng carbon và Tín dụng năng lượng tái tạo (I-REC) là gì?

 • Tín dụng carbon là các chứng chỉ hoặc giấy phép có thể giao dịch được, quy định mức phát thải carbon tối đa cho các ngành, công ty hoặc quốc gia. 
 • Tín dụng năng lượng tái tạo là chứng chỉ cho phép bạn xác nhận rằng điện bạn sử dụng đến từ nguồn tài nguyên tái tạo với lượng khí thải carbon thấp hoặc bằng không. Xem thêm: Chứng nhận năng lượng tái tạo quốc tế I-REC là gì?

Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được sự khác biệt giữa tín dụng carbon và I-REC? Dưới đây chúng tôi sẽ định nghĩa cả hai thuật ngữ, xác định những ưu điểm và điểm khác biệt chính của từng thuật ngữ, khám phá cách chúng hoạt động và tác động của chúng đối với lượng khí thải carbon và thảo luận lý do tại sao cả hai đều quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Tín dụng carbon và Tín dụng năng lượng tái tạo (I-REC) được xác định như thế nào

Tín dụng carbon và I-REC là hai công cụ bền vững có thể giúp các cá nhân và tổ chức giảm lượng khí thải carbon của họ. Nhưng mặc dù chúng thường được sử dụng trong cùng một chủ đề, nhưng chúng không phải là thuật ngữ có thể hoán đổi cho nhau.

Tín dụng carbon là chứng chỉ hoặc giấy phép có thể mua bán được cho phép các công ty, ngành công nghiệp hoặc quốc gia có quyền phát thải 1 tấn (1.000kg) CO2 hoặc lượng khí nhà kính (GHG) tương đương. 

Tín dụng carbon là một dạng tiền tệ khí hậu, có nghĩa là chúng phụ thuộc vào cung và cầu và có thể được mua và bán thông qua thị trường giao dịch vốn hóa. Thị trường này giới hạn tổng lượng CO2 có thể thải ra. Các thị trường mua bán hạn chế được thành lập sau khi Nghị định thư Kyoto, một hiệp ước quốc tế, quy định lượng phát thải khí nhà kính tối đa có thể thải vào khí quyển, cả trên toàn cầu và trong nước. 

Mỗi thực thể hoạt động theo chương trình giới hạn và giao dịch được cấp một số tín dụng carbon nhất định mỗi năm. Họ có thể mua nhiều hơn nếu lượng phát thải của họ vượt quá mức đã phát hành và họ có thể bán các khoản tín dụng chưa sử dụng cho các thực thể khác nếu lượng phát thải của họ thấp hơn mức đã phát hành. 

Nhưng tín dụng carbon không phải là công cụ duy nhất có sẵn. Tín dụng năng lượng tái tạo (I-REC) là một lựa chọn khác để giảm lượng khí thải carbon. 

I-REC cũng là một dạng tiền tệ khí hậu, nhưng chúng được sử dụng trong thị trường năng lượng tái tạo. I-REC cho phép bạn tuyên bố rằng điện bạn sử dụng đến từ nguồn tái tạo (ví dụ: năng lượng mặt trời, gió, thủy điện, địa nhiệt hoặc sinh khối) với lượng khí thải nhà kính thấp hoặc bằng không. Ví dụ: một công ty được ủy quyền tạo ra mức năng lượng tối thiểu từ năng lượng tái tạo có thể mua REC thay vì phát triển các nguồn tái tạo của riêng họ hoặc mua năng lượng tái tạo từ nhà cung cấp khác. 

REC hoạt động như một cơ chế kế toán hoặc theo dõi năng lượng tái tạo khi chúng được kết hợp vào lưới điện. Bởi vì chúng ta không thể phân biệt năng lượng được tạo ra từ năng lượng tái tạo và năng lượng được tạo ra bởi các nguồn khác, nên cần phải có một số hình thức theo dõi. 

Sự khác biệt và Ưu điểm của Tín dụng Carbon và Tín dụng Năng lượng tái tạo (I-REC) là gì?

Cả tín dụng carbon và I-REC đều đại diện cho những cách mà chúng ta có thể giảm thiểu lượng khí thải carbon và sự nóng lên toàn cầu. Nhưng chúng cũng là những phương pháp hành động khí hậu khác nhau với các tác động môi trường khác nhau, điều quan trọng là phải hiểu được sự khác biệt của chúng.

Sự khác biệt chính giữa tín dụng carbon và I-REC là tín dụng carbon hạn chế lượng khí thải carbon trong khi I-REC tạo ra năng lượng mới từ các nguồn tài nguyên tái tạo. Ngoài ra, việc mua I-REC trực tiếp làm giảm lượng khí thải carbon của bạn trong khi tín dụng carbon không trực tiếp làm giảm lượng khí thải carbon của bạn. 

Sau đây là những ưu điểm chính của tín dụng carbon:

 • Giới hạn về lượng khí thải carbon có thể được thiết lập nghiêm ngặt 
 • Các khoản tín dụng chưa sử dụng có thể được giao dịch cho các công ty khác
 • Khuyến khích các công ty đầu tư vào công nghệ xanh hơn 

Sau đây là những ưu điểm chính của REC:

 • Hỗ trợ thị trường năng lượng tái tạo
 • Bằng chứng được chứng nhận rằng bạn đang sử dụng năng lượng tái tạo mà không phải lắp đặt cơ sở hạ tầng cần thiết (tức là lắp điện mặt trời, gió, …)
 • Chúng có thể được đánh số duy nhất, theo dõi và loại bỏ trong hệ thống theo dõi để ngăn người khác yêu cầu nó

Tín dụng carbon và Tín dụng năng lượng tái tạo (REC) tác động như thế nào đến lượng khí thải carbon của bạn

Biết được sự tương đồng và khác biệt giữa tín dụng carbon và REC là rất quan trọng khi đưa ra quyết định sử dụng cái nào. 

 

Tín dụng carbon

Tín dụng năng lượng tái tạo (I-REC)

Làm thế nào để giảm lượng khí thải carbon

Tín dụng carbon giới hạn lượng CO2 có thể được thải ra bởi một thực thể. Giới hạn phát thải này có thể giảm dần theo thời gian, dẫn đến lượng phát thải tổng thể ngày càng ít hơn.

I-REC tạo ra năng lượng mới từ các nguồn carbon thấp hơn hoặc bằng không, thay vì từ nhiên liệu hóa thạch truyền thống. 

Tác động đến lượng khí thải carbon của chính họ

Tín dụng carbon không trực tiếp làm giảm lượng khí thải carbon của bạn. 

Mua I-REC trực tiếp làm giảm lượng khí thải carbon của bạn.

Tác động đến lượng khí thải carbon toàn cầu

Các khoản tín dụng carbon giảm thiểu vấn đề, nhưng chúng không giải quyết được vấn đề cốt lõi là giảm lượng khí thải CO2 tổng thể .

I-REC giảm thiểu vấn đề, nhưng chúng không hoạt động ở vấn đề cốt lõi là giảm lượng khí thải CO2 tổng thể .

Lợi ích môi trường

Tín dụng carbon tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng xanh hơn và thúc đẩy sự độc lập về năng lượng. 

I-REC không gây ô nhiễm, bảo trì thấp, thúc đẩy phân cấp nguồn cung cấp năng lượng của chúng ta và tạo ra việc làm xanh.

Hiệu quả tổng thể trong việc giảm lượng khí thải carbon

Báo cáo không chính xác và sự khác biệt về mức GHG tối đa giữa các quốc gia làm hạn chế hiệu quả của tín dụng carbon trên phạm vi toàn cầu. 

Thị trường quá bão hòa và giá rẻ làm hạn chế hiệu quả của I-REC. I-REC cũng không bổ sung.

 

Làm thế nào để tín dụng carbon và tín dụng năng lượng tái tạo (I-REC) giảm lượng khí thải carbon

Mục tiêu của cả tín dụng carbon và I-REC là giảm lượng khí thải carbon để giảm thiểu biến đổi khí hậu.

 • Tín dụng carbon: Tín dụng thể hiện giảm phát thải gián tiếp. Đặt giới hạn phát thải và giảm dần giới hạn này theo thời gian sẽ làm giảm lượng khí thải carbon theo thời gian, ngăn ngừa CO2xâm nhập vào bầu khí quyển.
 • I-REC : I-REC đại diện cho giảm phát thải gián tiếp. Mua I-REC hỗ trợ sản xuất năng lượng tái tạo từ nguồn tài nguyên phát thải thấp hoặc bằng không. 

Khi bạn nghe thấy cụm từ “tín dụng carbon”, hãy nghĩ về thuật ngữ “trợ cấp” . Tín chỉ carbon thể hiện lượng CO2 tối đa mà một thực thể được phép thải ra. Giới hạn phát thải CO2 này giảm dần theo thời gian, buộc các thực thể ngày càng thải ra ít CO2 hơn để duy trì trong ranh giới của giới hạn. Các công ty có mức phát thải cao có thể tiếp tục hoạt động, nhưng chỉ làm tăng chi phí.

Khi bạn nghe thấy từ “I-REC”, hãy nghĩ về thuật ngữ “năng lượng tái tạo”. I-REC có thể làm giảm nhu cầu về năng lượng “bẩn”, sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng cách thúc đẩy thị trường năng lượng tái tạo. I-REC đại diện cho việc tạo ra năng lượng tái tạo để cung cấp cho lưới điện của chúng ta. Ví dụ: nếu bạn tiêu thụ 100 MWh mỗi năm thì bạn nên mua 100 I-REC để đảm bảo rằng tất cả điện bạn sử dụng đều được lấy từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Tín dụng carbon và Tín dụng năng lượng tái tạo (I-REC) có tác động gì đối với lượng khí thải carbon của chính bạn

Một trong những cách tốt nhất chúng ta có thể hỗ trợ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu là giảm lượng khí thải carbon. Và để làm được điều này, trước tiên chúng ta phải giảm lượng khí thải carbon. 

 • Tín dụngcarbon: Tín dụng carbon không trực tiếp làm giảm lượng khí thải carbon của bạn. 
 • I-REC: Mua I-REC trực tiếp làm giảm lượng khí thải carbon của bạn. 

Tín chỉ carbon không trực tiếp làm giảm lượng khí thải carbon của chính bạn . Đặt giới hạn về lượng khí thải carbon được phép là một phương pháp giảm phát thải gián tiếp vì các công ty có thể tiếp tục thải ra miễn là họ phải trả giá. Cùng với các biện pháp giảm phát thải trực tiếp, chẳng hạn như giảm sử dụng và tiêu thụ năng lượng cá nhân, tín dụng carbon có thể trở nên hiệu quả hơn. 

I-REC trực tiếp giảm lượng khí thải carbon của chính bạn. Khi bạn mua I-REC, bạn lấy nguồn năng lượng của mình từ các nguồn tài nguyên tái tạo thay vì từ nhiên liệu hóa thạch. Vì năng lượng tái tạo có lượng khí thải carbon thấp hơn so với nhiên liệu hóa thạch, lượng khí thải carbon của bạn sẽ giảm khi bạn sử dụng I-REC.

Tín dụng carbon và Tín dụng năng lượng tái tạo (I-REC) có tác động gì đối với lượng khí thải carbon toàn cầu

Mỗi năm chúng ta bơm hơn 36 tỷ tấn CO2 vào khí quyển, thúc đẩy biến đổi khí hậu . Điều này gây ra sự gia tăng nhiệt độ và mực nước biển, làm tan băng biển, thay đổi mô hình lượng mưa và axit hóa đại dương. Các khoản tín dụng carbon và I-REC nhằm mục đích giảm lượng khí thải toàn cầu và giảm thiểu các tác động môi trường tiêu cực này.

 • Tín dụngcarbon: Tín dụng carbon giảm thiểu vấn đề, nhưng chúng không hoạt động ở vấn đề cốt lõi là giảm lượng khí thải CO 2 tổng thể . 
 • I-REC: I-REC cho phép bạn mua năng lượng tái tạo, nhưng không đảm bảo rằng sẽ tránh được lượng khí thải carbon. 

Tín dụng carbon không có tác động đáng kể đến lượng khí thải carbon toàn cầu. Mặc dù chúng có thể khuyến khích các công ty giảm lượng khí thải CO2 , nhưng tác dụng tức thời của việc giảm lượng khí thải theo hệ thống mua bán và giao dịch là mang lại lợi nhuận cho công ty. Mục tiêu trực tiếp của giấy phép carbon không phải là giảm lượng khí thải nhà kính hoặc hỗ trợ các dự án năng lượng bền vững, mà là để các công ty kiếm tiền. 

I-REC không có tác động đáng kể đến lượng khí thải carbon toàn cầu vì chúng không cắt giảm năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch hoặc hạn chế sản xuất chúng. Họ chỉ đơn giản là thúc đẩy thị trường năng lượng tái tạo và tăng nguồn cung cấp năng lượng tái tạo cho lưới điện. 

Lợi ích môi trường của tín dụng carbon và tín dụng năng lượng tái tạo (I-REC) là gì?

Sử dụng tín dụng carbon và I-REC có thể làm giảm mức tiêu thụ và sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch (tức là than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên) có thể làm giảm tác động của sự nóng lên toàn cầu bằng cách hạn chế khí nhà kính toàn cầu. Nhưng chúng cũng đi kèm với nhiều lợi ích môi trường khác nhau.

 • Tín dụngcarbon: Tín dụng carbon tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng xanh hơn và thúc đẩy sự độc lập về năng lượng . 
 • I-REC: Năng lượng tái tạo hầu như không gây ô nhiễm, bảo trì thấp, thúc đẩy phân cấp nguồn cung cấp năng lượng của chúng ta và tạo ra việc làm xanh.

Tín dụng carbon khuyến khích các công ty chuyển sang các nguồn năng lượng xanh hơn bao gồm năng lượng mặt trời, gió, thủy điện và địa nhiệt. Chúng không thải CO2, nitơ oxit, lưu huỳnh đioxit hoặc thủy ngân vào khí quyển, đất hoặc nước. Và những chất gây ô nhiễm này được biết là góp phần làm mỏng tầng ôzôn, mực nước biển dâng toàn cầu và sự tan chảy của các sông băng trên thế giới của chúng ta.

Chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh cũng thúc đẩy sự độc lập về năng lượng . Khả năng sản xuất điện của bạn mà không cần sự trợ giúp của nước ngoài là một bước quan trọng để trở nên tự cung tự cấp hơn. 

I-REC tạo ra các lợi ích về môi trường liên quan đến thực tế là năng lượng được sản xuất thông qua các nguồn tài nguyên tái tạo mà không cần đốt nhiên liệu hóa thạch. Năng lượng tái tạo có những lợi ích về môi trường vì nó bền vững, có nghĩa là các nguồn năng lượng được cung cấp vô tận và chúng ta có thể tiếp tục khai thác chúng trong nhiều năm tới. 

Tín dụng carbon và Tín dụng năng lượng tái tạo (I-REC) hiệu quả như thế nào trong việc giảm phát thải carbon?

Tín dụng carbon và I-REC có thể có hiệu quả trong việc giảm lượng khí thải carbon trong những điều kiện nhất định.

 • Tín chỉ carbon: Báo cáo không chính xác và sự khác biệt về mức GHG tối đa giữa các quốc gia làm hạn chế hiệu quả tín dụng carbon trên phạm vi toàn cầu. 
 • I-REC : Thị trường quá bão hòa và giá rẻ làm hạn chế hiệu quả của I-REC. R I-REC cũng không bổ sung.

Tín chỉ carbon đã vấp phải sự chỉ trích vì hầu hết các ngành công nghiệp đều thiếu công nghệ theo dõi và xác định lượng khí thải CO2 của họ. Điều này khiến các công ty dễ dàng gian lận trong các báo cáo phát thải của họ và nói rằng họ đang thải ra ít hơn so với thực tế. Ngoài ra, các quốc gia khác nhau có các tiêu chuẩn và giới hạn khác nhau đối với lượng khí thải CO2. Nếu giới hạn được đặt quá cao, thì các công ty sẽ không được khuyến khích giảm lượng khí thải. Nhưng đặt giới hạn quá thấp, và các công ty sẽ phải gánh quá nhiều gánh nặng để giảm lượng khí thải. Và kết quả là chi phí tăng thêm sẽ được chuyển cho người tiêu dùng.

Hiệu quả tổng thể của I-REC phụ thuộc vào giá của chúng và trạng thái của thị trường. Nhu cầu về I-REC càng nhiều thì càng phải tạo ra nhiều năng lượng tái tạo hơn. Càng nhiều năng lượng tái tạo được tạo ra, chúng ta càng ít phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Nhưng vấn đề chính với I-REC là thị trường đã quá bão hòa do sự thành công vang dội của thị trường năng lượng tái tạo và I-REC quá rẻ để mua nên chúng không phải là nguồn doanh thu đủ lớn để tạo ra sự khác biệt cho một dự án điện lớn. I-REC không phải là bổ sung vì hầu hết các dự án nhận được doanh thu REC bây giờ sẽ được xây dựng bất kể. Nói tóm lại, chúng ta nên nghĩ đến việc mua I-REC để hỗ trợ năng lượng tái tạo hơn là cắt giảm nhiên liệu hóa thạch.

Tại sao cả Tín dụng carbon và Tín dụng năng lượng tái tạo (I-REC) đều quan trọng để chống biến đổi khí hậu?

Tín dụng carbon và I-REC rất quan trọng để chống biến đổi khí hậu vì cả hai đều là cách để giảm lượng khí thải carbon của bạn. Giảm lượng khí thải carbon của bạn là rất quan trọng vì nó giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, điều này có tác động tích cực đến sức khỏe cộng đồng và sự đa dạng của động thực vật. Ngoài ra, điều này thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu và dẫn đến các giải pháp sáng tạo, thân thiện với môi trường hơn.

Tuy nhiên, tín dụng carbon và I-REC không nên được sử dụng như một liều thuốc chữa bách bệnh cho biến đổi khí hậu. Chỉ dựa vào các khoản tín dụng là không thực tế vì tác dụng tức thời của việc giảm lượng khí thải theo hệ thống giao dịch giới hạn là mang lại lợi nhuận cho công ty. Và việc chỉ dựa vào I-REC là không thực tế vì chúng rẻ đến mức không còn phù hợp với các quyết định đầu tư và tài chính của ngành điện.

Về lâu dài, các phương pháp giảm lượng khí thải carbon trực tiếp sẽ hiệu quả hơn nhiều. Giảm lượng khí thải carbon trong gia đình, du lịch và lối sống của bạn có thể là một chặng đường dài trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu!

Các lựa chọn thay thế tốt hơn cho Tín dụng carbon và Tín dụng năng lượng tái tạo (I-REC) là gì?

Nếu được sử dụng đúng cách, các khoản tín dụng carbon và I-REC có thể mang lại lợi ích về môi trường, kinh tế và xã hội ngoài việc giảm lượng khí thải carbon. Chúng có khả năng kích động sự thay đổi môi trường có ý nghĩa và bắt đầu đảo ngược một số tác động của biến đổi khí hậu. 

Tuy nhiên, chúng ta không thể coi hai phương pháp này là cách vô tội vạ để giảm lượng khí thải carbon. Tín dụng carbon và I-REC phải được sử dụng cùng với các biện pháp giảm thiểu carbon cho đến khi ngành có thời gian đầu tư, phát triển và hoàn thiện các đổi mới bền vững hơn. 

Những biện pháp giảm thiểu này cũng không cần phải có những thay đổi mạnh mẽ. Những hành động tưởng chừng nhỏ lại có thể có tác động lớn vì những thay đổi nhỏ đó cộng lại! Bạn có thể giảm lượng khí thải carbon trong ba lĩnh vực chính của cuộc sống: hộ gia đình, du lịch và phong cách sống.

Kết luận

Nói tóm lại, tín dụng carbon không giống như I-REC. Tín dụng carbon là chứng chỉ hoặc giấy phép có thể mua bán được cho phép các công ty, ngành công nghiệp hoặc quốc gia có quyền thải ra 1 tấn (1.000kg) CO 2 . I-REC được chứng nhận bằng chứng rằng năng lượng được tạo ra từ các nguồn tài nguyên tái tạo chứ không phải từ nhiên liệu hóa thạch. Chúng không đảm bảo rằng sẽ tránh được bất kỳ lượng sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch cụ thể nào. Và chúng cũng không đảm bảo rằng sẽ tránh được bất kỳ lượng khí thải carbon cụ thể nào. 

Cả hai đều là công cụ trong hộp công cụ bền vững của chúng tôi có thể được sử dụng để giảm lượng khí thải carbon và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Nhưng chúng ta không nên dựa vào một trong hai hoặc cả hai để trở thành liều thuốc giải quyết tất cả các vấn đề môi trường của chúng ta. Các biện pháp giảm phát thải carbon trực tiếp hiệu quả hơn nhiều trong việc giảm phát thải cả trong ngắn hạn và dài hạn.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 • Liên Hệ 0973.356.328